JPY proti Měn - &JPY_Index


Stav:Zavřeno Obchodování
Změna: během aktuálního nebo posledního obchodního dne

Popis

Měnový index je určen k analýze a obchodu s japonským jenem JPI proti ostatnímu segmentu měnového trhu Forex. Jako systémový indikátor na trhu se používá portfolio nejlikvidnějších měn: EUR, USD, GBP, AUD, CHF, CAD.

Výhody měnového indexu &JPY_Index spočívají v tom, že (a) reakce indexu na zásadní události v japonské ekonomice je maximálně zřejmou a stabilní, (b) citlivost indexu na zásadní události ostatních měnových zón je minimální, což umožňuje zjistit nízkovolatilní trendový pohyb indexu, objektivněji charakterizující stav Japonska. Teoretické základy objemů komponentů v indexu naleznete v sekci „Oblast použití“.

Vyberte si prosím sekci:

Struktura

PCI komponenty a jejich objem

Parametry

Základní obchodní podmínky PCI

Obchodní hodiny

Аktivní obchodní hodiny PCI

Oblast použití

Jak můžete používat PCI v obchodování?

&JPY_IndexAktivaObjem / 1 PCIÚrokObjem (USD) / 1 PCIJednotka pro měření
Podkladová část1JPY100097.700985.000850.0000JPY
Kotační část1AUD242.25119.2800192.8000AUD
2CAD247.83819.9100199.1000CAD
3CHF180.28319.9100199.1000CHF
4EUR154.41817.4800174.8000EUR
5GBP131.21019.9100199.1000GBP
6USD35.1003.510035.1000USD
  • Objem Vol pro výpočet Swapu a Ceny 1 pipu
  • Velikost 1 pipu
  • Marže v USD pro objem Vol a finanční páku 1:100
  • 1
  • 0.00001
  • 18.00 USD

Datum vytvoření

2015-01-28
StandardBeginnerDemo
Spread
v pipech
353535
Distance příkazu
v pipech
---
Swap
(Dlouhý/Krátký)
-0.061 / -0.034-0.061 / -0.034-0.061 / -0.034
Dostupné
objemy
>=78.35 0.78 – 111.19 >=0.78
Cena 1 pipu v USA pro objem Vol 0.00920.00920.0092
Den v týdnuServerový časRegionální obchodní hodiny
Pondělí 00:00 — 24:0000:00 — 24:00
Úterý00:00 — 24:0000:00 — 24:00
Středa00:00 — 24:0000:00 — 24:00
Čtvrtek00:00 — 24:0000:00 — 24:00
Pátek00:00 — 22:0000:00 — 22:00

Dle výzkumů provedených v roce 2013 bankou pro mezinárodní platby měsíční obrat měny centrálních bank umožňuje vydělit 7 měn vůdců, kterých jsme zahrnuli do svého zvážení:

MěnaPodíl v obratu, %
USD43.5%
EUR16.7%
JPY11.5%
GBP5.9%
AUD4.3%
CHF2.6%
CAD2.3%

Tabulka 1. Měsíční obrat měny centrálních bank. Duben 2013.


V pravém sloupci v sestupném pořadí jsou uvedeny podíly odpovídajících měn v hrubém měnovém obratu regulátorů.

Při sestavení indexu považujeme (kotujeme) JPY vůci „portfoliu-etalonu“ skládajícímu se ze zbývajících 6 likvidních měn: USD + GBP + EUR + AUD + CHF + CAD. Optimizace váh se provádí tak, aby etalon měl minimální citlivost na události v Japonsku. Váhy etalonu jsou zvoleny na základě „principu nevměšování“ měnových zón, které vyhovují kotačnímu etalonu.

Objasněme si použití tohoto principu. Na základě dat zprávy ohledně obratu měny v roce 2013, je sestavena tabulka priority likvidních měn kótovaných vůci jenu. Kromě toho, pro chybějící měny použijme malou hodnotu 0.1%:

měnový párPodíl v obratu, %Zbytkový podíl vlivu, %
USD/JPY18.33.9
GBP/JPY0.122.1
AUD/JPY0.821.4
CHF/JPY0.122.1
EUR/JPY2.819.4
CAD/JPY0.122.1

Tabulka 2. Měsíční obrat měnových párů. Duben 2013.


Celkový podíl obratu JPY vůci uvažovaným likvidním instrumentům činí 22.2%. Kromě toho, zbytkový podíl je rozdílem mezi celkovým obratem a podílem měnového páru.

Zbytkový podíl charakterizuje stabilitu měny (JPY) vůci změně ceny kotační čísti. Opravdu, pro zařazení značné volatility do indexu se vyžaduje účast ostatních „partnerů“ měny (JPY vs X) s jejími ideálními váhami v objemu měnových operací. Právě proto hodnoty pravého sloupce Tabulky 2 jsou použity k určení váh měn zařazených do indexu.

Připomeňme si, že struktura indexu může být uvedena takto:

JPY / ( W1*USD + W2*GBP + W3*AUD + W4*CHF + W5*EUR + W6*CAD )

Vyberme si váhy Wi pro etalon úměrně zbytkového podílu vlivu (pravý sloupec Tabulky 2). Takže, zvyšujeme stabilitu etalonu vlci událostem v Japonsku. Pak citlivost indexu se určuje přítomností podkladové části - JPY. Výpočet vede k procentnímu souboru portfolia, uvedeného v tabulce Struktura.

Instrument &JPY _Index má vysokou citlivost na zásadní změny rozvoje Japonska a proto je vhodný pro strategii sledování trendu v době výstupu klíčových zásadních událostí v zemi.

V softwarovém prostředí NetTradeX nákup instrumentu označuje rozdělení kapitálu mezi dlouhou pozicí JPY a krátkou pozicí etalonu.

& JPY_Index lze používat k srovnávací analýze chování tohoto indexu a instrumentu &JPYUSD. Vytvořením grafu v terminále NetTradeX na tyto 2 instrumenty (Obr. 1) lze sledovat roční dynamiku cen za rok 2014. Na tomto grafu lze vidět, že jen od konce léta 2014 vůci dolaru začal klesat rychleji než index.

Obr. 1

Pro dlouhodové obchodování při srovnání dynamiky cen indexu a páru jenu vůci US dolaru (Obr. 2) lze vidět, např., že na začátku 2008 index JPY měl krátkodobý růst, zatím co &JPYUSD vzrostl znatelně méně, to znamená v době krize dynamika (a volatilita) měny Japonska byla mnohem silněji než dynamika této měny vůci US dolaru.

Рис. 2

Tento PCI bude vhodným pro obchodníky, kteří se specializují na funadamentální analýzu, berou v úvahu události právě japonské ekonomiky a chtěji odfiltrovat vliv dalších měnových zón.

Limitní objemy (USD) pro podkladové a kotační části = 1000.00 ; 1000.00 .

Pro obchodování s PCI, jenž nabízejí výhradně v IFC Markets, je třeba si otevřít bezplatný účet a stáhnout platformu NetTradeX

Volání