GBP proti Měn - &GBP_Index


Stav:Zavřeno Obchodování
Změna: během aktuálního nebo posledního obchodního dne

Popis

Měnový index je určen k analýze a obchodování s britskou librou GBP vůci segmentu měnového trhu Forex. Jako systémový indikátor na trhu se používá portfolio nejlikvidnějších měn: EUR, USD, JPY, AUD, CHF, CAD.

Výhody měnového indexu &GBP_Index spočívají v tom, že (a) reakce indexu na zasádní události v britské ekonomice je maximálně zřejmou a stabilní, (b) citlivost indexu na zasádní události ostatních měnových zón je minimální, což umožňuje zjistit nízkovolatilní pohyb indexu, objektivněji charakterizující stav Velké Británie. Teoretické základy objemů komponentů v indexu naleznete v sekci "Oblast použití".

Pro obchodování s PCI, jenž nabízejí výhradně v IFC Markets, je třeba si otevřít bezplatný účet a stáhnout platformu NetTradeX

Vyberte si prosím sekci:

Struktura: PCI komponenty a jejich objem
Parametry: Základní obchodní podmínky PCI
Obchodní hodiny: Аktivní obchodní hodiny PCI
Aplikace: Jak můžete používat PCI v obchodování?

Struktura

Parametry

Obchodní hodiny

Oblast použití

&GBP_Index Aktiva Objem / 1 PCI Úrok Objem (USD) / 1 PCI Jednotka pro měření
Podkladová část 1 GBP 998.9878 75.500 1510.0000 GBP
Kotační část 1 AUD 253.741 20.6700 206.7000 AUD
2 CAD 253.999 20.6700 206.7000 CAD
3 CHF 178.047 20.6700 206.7000 CHF
4 EUR 111.869 18.8400 129.7000 EUR
5 JPY 23324.663 20.6700 206.7000 JPY
6 USD 43.200 4.3200 43.2000 USD
  • Objem Vol pro výpočet Swapu a Ceny 1 pipu
  • Velikost 1 pipu
  • Marže v USD pro objem Vol a finanční páku 1:100
  • 1
  • 0.00001
  • 0.25 USD

Datum vytvoření

2015-01-21
Standard Beginner Demo
Spread
v pipech
47 47 47
Distance příkazu
v pipech
- - -
Swap (long/short) in pips on Vol -0.074 / -0.077 -0.074 / -0.077 -0.074 / -0.077
Dostupné
objemy
>=67.59 0.68 – 100.10 >=0.68
Cena 1 pipu v USA pro objem Vol 0.0094 0.0094 0.0094
Den v týdnu Serverový čas Regionální obchodní hodiny
Pondělí 00:00 — 24:00 00:00 — 24:00
Úterý 00:00 — 24:00 00:00 — 24:00
Středa 00:00 — 24:00 00:00 — 24:00
Čtvrtek 00:00 — 24:00 00:00 — 24:00
Pátek 00:00 — 22:00 00:00 — 22:00

Podle výzkumů provedených v dubnu roku 2013 bankou pro mezinárodní platby měsíční obrat měny centrálních bank umožňuje vydělit 7 měn vůdců, kterých jsme zařadili do své úvahy:

Měna Podíl v oběhu, %
USD 43.5%
EUR 16.7%
JPY 11.5%
GBP 5.9%
AUD 4.3%
CHF 2.6%
CAD 2.3%

Tabulka 1. Měšíční obrat měny centrálních bank. Duben 2013.


V pravém sloupci v sestupném pořadí jsou uvedeny podíly odpovídajících měn v hrubém měnovém oběhu regulátorů.

Při vytvoření indexu pozorujeme (kotujeme) GBP vůci “portfoliu – etalonu”, skládajícímu se ze 6 likvidních měn: USD + JPY + EUR + AUD + CHF + CAD. Optimizace váh se provádí tak, aby etalon měl minimální čitlivost na události ve Velké Británii. Váhy etalonu jsou zvoleny na základě "principu nevměšování" měnových zón, které vyhovují kotačnímu etalonu.

Vysvětlíme použití tohoto principu. Na základě dat zprávy ohledně oběhu měny v roce 2013 byla založena tabulka priority likvidních měn, kotovaných vůci libře, přičemž pro nepřítomné měny použijme malou hodnotu 0.1%:

Měnová pár Podíl v oběhu, % Zbytkový podíl vlivu, %
GBP/USD 8.8 2.3
GBP/JPY 0.1 11.0
GBP/AUD 0.1 11.0
GBP/CHF 0.1 11.0
EUR/GBP 1.9 6.9
GBP/CAD 0.1 11.0

Tabulka 2. Měsíční obrat měnových párů. Duben 2013.


Celkový podíl obratu GBP vůci uvažovanýn likvidním instrumentům činí 11.1%. Pak zbytkový podíl je rozdílem mezi celkovým obratem a podílem měnového páru.

Zbytkový podíl charakterizuje stabilitu měny (GBP) vůci změně ceny kotační části. Opravdu, pro zařazení značné volatility do indexu se vyžaduje účast ostatních „partnerů“ měny (GBP vs X) s jejimi idexálními váhami v objemu měnových operací. Právě proto hodnoty pravého sloupce Tabulky 2 byly použity k určení váh měn zařazených do indexu.

Připomeňme si, že struktura indexu může být uvedena takto:

GBP / ( W1*USD + W2*JPY + W3*AUD + W4*CHF + W5*EUR + W6*CAD )

Vyberme si váhy Wi pro etalon zbytkového podílu sloučení (pravý sloupec Tabulky 2). Takže, zvyšujeme stabilitu etalonu vůci událostem ve Velké Británii. Pak citlivost indexu se určuje přítomností podkladové části - GBP. Výpočet vede k procentnímu sloužení portfolia uvedeného v tabulce Struktura.

Instrument & GBP _Index má vysokou citlivost k zásadním změnám ekonomického vývoje Velké Británie a proto je vhodný pro strategii sledování trendu v době výstupu klíčových zásadních událostí v zemi.

V softwarovém prostředí NetTradeX nákup instrumentu označuje rozdělení kapitálu mezi dlouhou pozici GBP a krátkou pozici etalonu.

& GBP_Index lze používat k srovnávací analýze chování tohoto indexu a populárního měnového páru GBPUSD. Vytvořením např. v terminále NetTradeX procentního grafu na tyto dva instrumenty lze vysledovat (Obr. 1) roční dynamiku cen za rok 2014. Na tomto grafu je vidět, že od poloviny léta 2014 měnový pát začal klesat podstatně rychleji než index. Lze dojít k závěru, např. o vkladu USD to tohoto poklesu.

Рис. 1

Pro střednědobé obchodování při srovnání dynamiky cen indexu a měnového páru (Obr. 2) lze vidět, že např. od začátku července 2014 index GBP se nacházel v bočním koridoru s rostoucím trendem zatím co měnový pár GBPUSD začal jistě klesat, to znamená, že dynamika britské měny se zásadně lišila od dynamiky párů.

Рис. 2

Tento PCI bude vhodným instrumentem pro tyto tradery, kteří se specializují na fundamentální analýzu, berou v úvahu události právě britské ekonomiky a přejí se odfiltrovat vliv dalších měnových zón (např. události v USA a dynamiky USD v uvedeném příkladu).

Limitní objemy (USD) pro podkladové a kotační části = 1000.00 ; 1000.00 .
Volání