Technická analýza USDCAD : 2014-06-05


Dobrý den, vážení obchodníci. Dnes v 14:30 (SEČ) současně budou zveřejněny hodnoty makroekonomických indikátorů USA a Kanady: počáteční žádosti o podporu (Unemployment Claims, USA) a stavební povolení (Building permits, Kanada). Je třeba poznamenat, že citlivost reakce trhu ohledně vypuštění dat v USA pravděpodobně bude ostřejší. To je způsobeno tím, že žádosti o podporu v nezaměstnanosti přímo umožňují odhadovat dynamiku domácí poptávky v zemi a také potenciál spotřebitelského kreditování pro stimulaci americké ekonomiky. Údaje jsou shromážděny Ministerstvem práce, a jsou publikovány v týdenním výkazu. Z druhé strany na investory může mít vliv druhý ukazatel, který bude zveřejněn na měsíční bázi – počet stavebních povolení pro novou bytovou výstavbu vydané vládou Kanady. Tento ukazatel umožňuje nepřímo odhadnout růst spotřeby zboží sekundární potpávky, zboží technologického sektoru a má zpožděný dopad na trh. Proto je třeba zaměřit pozornost na zprávy USA - Unemployment Claims. Dnes se očekává zrychlení tohoto indikátoru od 300 tisíc do 309 tisíc lidí.

USD/CAD

Podívejme se na měnový pár USD/CAD na H4 grafu. Cena kolísá v rozmezí 1.09145-1.09556. Signál oscilátoru RSI-Bars překročil trendový kanál a zašel do bočního koridoru potvrzujíc celkovou neurčitost pohybu. Kanál PivotPoints zpomalil svůj růst a byl dokončen svíčkovým modelem “pohlcení”, který je označen žlutým obdélníkem na obr. Taková dvojznačnost je ideální okamžik k otevření dvou opačných pozic.

Čekající příkaz k nákupu bude rozumně umístit nad úrovní 1.09556, nablízku první rezistence PivotPoints. Omezujeme rizika posledním fraktálem supportu na úrovni 1.09145. Tato úroveň se potvrzuje trendovým indikátorem ParabolicSAR a prvním supportem Pivot. Proto druhý čekající příkaz k prodeji rozmist'ujeme pod touto úrovní. Při překročení této úrovně se stane otočení trendového indikátoru ParabolicSAR a současný průraz úrovně Pivot. Co se týče stopu, ten se nachází na stejné úrovni, kde je otevřen čekající příkaz k nákupu nad 1.09556. Při otevření jedné z pozic, doporučujeme uzavřít druhou a přemist'ovat stop hned po hodnotami paraboliku každé 4 hodiny po spouštění příkazu. Takže, optimalizujeme poměr výnosnost/riziko ve svůj prospěch v procesu změny tržní situace. Тaké může být umístěn automatický trailing stop s ohledem na vzdálenost mezi dvěma nejbližšími fraktálními maximy (pro krátké pozice) nebo minimy (pro dlouhé pozice).

Směrboční pohyb - oba scénáře jsou pravděpodobné
Оtevření pozicenad 1.09556 (nákup) a pod 1.09145 (prodej)
Stop loss pod 1.09145 (nákup) a nad 1.09556 (prodej)

Poznámka

Tento přehled má informativně poznávací charakter a publikuje se zdarma. Všechny údaje, uvedené v přehledu, jsou získány z otevřených zdrojů, jsou uznávány více méně spolehlivé. Přitom, neexistují žádné garance, že uvedená informace je úplná a přesná. Přehledy se v budoucnu neobnovují. Veškerá informace v každém přehledu, včetně názorů, ukazatelů, grafů, je pouze poskytována a není finančním poradenstvím nebo doporučením. Celý text nebo jeho jakákoliv část a také grafy nelze považovat za nabídku provádět nějaké transakce s jakýmikoliv aktivy. Společnost IFC Markets a její zaměstnanci za žádných okolností nemají žádnou odpovědnost za jakékoli kroky učiněné kýmkoliv po nebo v průběhu seznámení s přehledem.