Technická analýza PCI : 2014-10-14


Brazílie "v průřezu"

Dobrý den, vážení obchodníci. Dnes podívejme se na spreadový instrument, který odhaluje vnitřní strukturu brazílské ekonomiky: №1 stát v Latinské Americe dle absolutní hodnoty hrubého domácího produktu. Jedna třetina HDP v Brazílii připadá naprůmyslový sektor, který tradičně závisí na ceně energií. Energetický trh v Brazílii je pod plnou kontrolou korporace Petryleo Brasileiro (Petrobras), jejímž hlavním akcionářem je brazílská vláda — více než 32% kapotalizace. V současné době společnost je dominantním hráčem v oblasti ropy a zemního plynu. To znamená, že kontroluje 95% těžby ropy a 90% zásob zemního plynu v Brazílii. Kromě toho, Petrobras nerozdělené vlastní dopravní síť ropy a zemního plynu v Brazílii. Bohužel, dobré zprávy ohledně PBR končí. Od roku 2010 společně oživením brazílské ekonomiky stále roste nedostatek energie. V současné době pouze nedostatek ropy ve státě přesahuje 670 tis. barelů ročně, a objem dovozu stále roste. Nicméně, vývoz klesá – v roce 2012 byl významný pokles této hodnoty o 13%.

Další omezení se určují sociální orientací veřejné politiky. Od roku 2011 vláda nadále drží vnitřní ceny na energonosiče pod celosvětovými cenami, jak můžeme vidět na obrázku dole. Červenou barvou je označen gap „sociální podpory“. Takže, s poklesem dovozu a ceny ropy nadále klesá čistý příjem společnosti. Tak, ve třetím čtvrtletí 2014 PBR snížil čistý příjem o 12% ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, do 5.57 mlrd. brazílských realů (2.7 mlrd dolarů). Z hlediska makroekonomických ukazatelů, nicméně, to nemá vážné důsledky. Poznamenejme, že k oživení brazílské ekonomiky přispívají rostoucí ceny zemědělských produktů, které představují více než 20% brazílského vývozu.

Podívejme se na podkladový segment zemědělského sektoru (19% vývozu), mající ekvivalent na komoditních burzách: sója, cukr, káva a zmrazené hovězí maso. Podotýkáme, že stejně vážený portfolio vytvořené na základě příslušných komoditních futures kontraktů, vzrostlo o 8% od začátku září, což je především z důvodu sezónných faktorů a oživení světové ekonomiky. Příznivá konjunktura tento rok brazílskému HDP umožní růst o 1,8% (podle odhadů kabinetu ministrů země). Zároveň zvyšují požadavky na zdroje, což nevyhnutelně vede k dalšímu poklesu kapitalizace Petrobras. Opačná reakce ze dvou segmentů ruské ekonomiky na globální procesy mohou být použity k vytvoření pozičního portfolia.

Pro vizualizaci uvedených zákonitostí jsme vytvořili portfoliový spreadový instrument v rámci obchodní platformy NetTradeX: [SOYB + SUGAR + COFFEE + CORN + F-CATTLE]/[PBR + BRENT + NATGAS]. Kompozitní instrument byl vytvořen na základě kotace portfolia kontinuálních zemědělských futures kontraktů (sója, cukr, káva, kukuřice, zmrazené hovězí maso) proti portfoliu energetického sektoru – akcie Petrobras, futures kontrakty na ropu Brent a zemního plynu. Je třeba poznamenat, že cena každého ze zahrnutých do párního instrumentu aktiv se automaticky vypočítá programem v US dolarech. Nákup portfoliového spreadu je identický s operací nákupu podkladového portfolia SOYB(20%) + SUGAR(20%) + COFFEE(20%) + CORN(20%) + F-CATTLE(20%) a se současným prodejem „energetického portfolia “ na základě modelu měnového cross kurzu. Aktiva kotačního portfolia také mají stejnou váhu jako investovaný kapitál: PBR(33%) + BRENT(33%) + NATGAS(33%).

Denní graf portfoliového spreadu byl vytvořen v rámci programu NetTradeX. Pro urychlení výpočtu jsou použity pouze ceny otevření a zavření denní svíčky. Vidíme, že cena prorazila medvědí trendovou linii a aktualizovala nové minimum v zelené zóně. Trendový indikátor ParabolicSAR potvrzuje vzestupný trend stejně jako oscilátor RSI. Nejpravděpodobně, že pokračování trendu se stane současně s průrazem rezistence 1.02440, vytvořený na základě fraktálu Billa Williamse. Je třeba omezit rizika na úrovni supportu 0.97097, která je zesilena fraktálem a historickou hodnotou Parabolic.
PoziceNákup
Buy stopnad 1.02440
Stop losspod 0.97097

Pro více informací o mechanismu provádění portfoliových operací můžete si přečíst na našich stránkách "Krátký návod k vytvoření a obchodování PCI".

Poznámka

Tento přehled má informativně poznávací charakter a publikuje se zdarma. Všechny údaje, uvedené v přehledu, jsou získány z otevřených zdrojů, jsou uznávány více méně spolehlivé. Přitom, neexistují žádné garance, že uvedená informace je úplná a přesná. Přehledy se v budoucnu neobnovují. Veškerá informace v každém přehledu, včetně názorů, ukazatelů, grafů, je pouze poskytována a není finančním poradenstvím nebo doporučením. Celý text nebo jeho jakákoliv část a také grafy nelze považovat za nabídku provádět nějaké transakce s jakýmikoliv aktivy. Společnost IFC Markets a její zaměstnanci za žádných okolností nemají žádnou odpovědnost za jakékoli kroky učiněné kýmkoliv po nebo v průběhu seznámení s přehledem.