Technická analýza PCI : 2014-08-22


Dobrý den, vážení obchodníci. Dnes podívejme se na investování do krátké pozice spreadového instrumentu, který je vytvořen na základě kotace portfolia zemědělských futures a eura proti ruskému rublu. V portfoliu byly zahrnuty futures obchodovatelné na Chicago Mercantile Exchange: velký rohatý skot, zmrazené hovězí maso a sójové boby. Připomeňme si, že 6. srpna roku 2014 prezident RF podepsal příkaz №560 o zákaz dovážet do země zemědělských produktů ze Spojených států, Kanady, Austrálie a Norska. Seznamu zakázaných výrobků patří maso velkého rohatého skotu, masové produkty, ovoce a zelenina atd.Poznamenejme, že v roce 2013 Rusko importovalo zemědělské produkty a potraviny ze Spojených států a EU za 1,3 mlrd. dolarů a 16 mlrd. dolarů patřičně. Takže, pokles dovozu bude především mít vliv na ekonomické vztahy s EU a způsobí dočasné oslabení eura. S největší pravděpodobností část nevyzvednutých zboží zůstane na vnitřním trhu EU – investoři budou očekávat pokles příjmů zemědělských výrobců a snižování počtu pracovních míst. V současné době tento údaj již činí více než 130 000 lidí. Účinek může mít vliv na objem investic v zemědělském sektoru EU.
Je třeba zdůraznit, že v roce 2012 objem vývozu hovězího masa v Rusku ze Spojených států překonal více než 300 mln. dolarů. Nepochybně ruský trh je perspektivním pro zemědělské odvětví Spojených států. Zákaz dovozu kuřat způsobí další vnitřní konkurenci na trhu masa. V důsledku pokles poptávky po masných výrobcích způsobí nadbytek nabídky na vnitřním trhu USA. Dočasný pokles cen na maso také americkým spotřebitelům umožní vzdat potravin s vysokým obsahem sójy snížením vnitřní poptávky po náhražce a ceny příslušných futures. Krátkodobý pozitivní učinek potravinového embargo přezkouší pouze ruské zemědělské odvětví a rubl, který po 6. srpna mírně posílil vůci dolaru. Není nutné také zapomínat na morální satisfakce, kterou přezkušují ruští poslanci. Uvedené trendy (především ekonomické) se projevují v chování spreadového instrumentu, na který se dnes podívejme.

Použijme výše uvedenou situaci pro vhodné investování v portfoliu krátkých pozic. Sestrojme spreadový instrument v obchodní platformě NetTradeX s pomocí metody GeWorko: [F-CATTLE + L-CATTLE + SOYB + EUR]/[RUB]. Podkladové portfolio se skládá z futures na zmrazené hovězí maso F-CATTLE, živý skot L-CATTLE a sójové boby SOYB se stejnými váhami investovaného kapitálu. Zahrnuli jsme také evropskou měnu, která charakterizuje makro vliv potravinového embargo na EU. Pro kotační část je zvolen ruský rubl – jediný krátkodobý vítěz. Program NetTradeX umožňuje automaticky spočítat cenu podkladové a kotační části instrumentu vůcu americkému dolaru. Prodej syntetického spreadu je shodný s prodejní operací portfolia F-CATTLE(25%) + L-CATTLE(25%) + SOYB(25%) + EUR(25%) a současným nákupem RUB(100%). Čistý zisk je jako součet zisků pro obě pozice. Zde podíl investovaného kapitálu ($) je vyjádřen v procentech. Poznamenejme, že kotace umožňuje diverzifikovat rizika krátké pozice a současně zvýšit intenzivitu reakce instrumentu na hlavní vliv sankcí.

PCI-agricultural-products

Týdenní graf portfoliového spreadu byl sestaven v obchodní platformě NetTradeX. Pro urychlení výpočtu jsou používány pouze ceny otevření a zavření denní svíčky. Vidíme, že potravinové embargo Ruska od 6.srpna způsobilo potvrzení týdenního klesajícího trendu a tvoření denního kanálu. Další kličovou úroveň pro nastavení čekajícího příkazu na prodej byla překročena na úrovni 0.99724. Takže, pozice může být okamžitě otevřena - lze hovořit o pokračování denního medvědího trendu. Pozoruje se další signál RSI oscilátoru – průraz supportu 43%, který zvyšuje důvěru ve směru trendu. Bude rozumně omezit rizika na úrovni 1.01026, která se potvrzuje trendovou linií a fraktálem Billa Williamse.

Po otevření příkazu stop se rozmist'uje vzápětí za hodnotami indikátoru ParabolicSAR, v blízkosti dalšího fraktálního minima. Je používána strategie sledování trendu. Takže, změníme možný poměr profit/loss do strany bezztratového stavu pozice.
Více o mechanismu provádění portfoliových operací můžete si přečíst v sekci naší stránky Krátký návod o vytvoření a obchodování PCI. Můžete sledovat na Facebooku zde.

Poznámka

Tento přehled má informativně poznávací charakter a publikuje se zdarma. Všechny údaje, uvedené v přehledu, jsou získány z otevřených zdrojů, jsou uznávány více méně spolehlivé. Přitom, neexistují žádné garance, že uvedená informace je úplná a přesná. Přehledy se v budoucnu neobnovují. Veškerá informace v každém přehledu, včetně názorů, ukazatelů, grafů, je pouze poskytována a není finančním poradenstvím nebo doporučením. Celý text nebo jeho jakákoliv část a také grafy nelze považovat za nabídku provádět nějaké transakce s jakýmikoliv aktivy. Společnost IFC Markets a její zaměstnanci za žádných okolností nemají žádnou odpovědnost za jakékoli kroky učiněné kýmkoliv po nebo v průběhu seznámení s přehledem.