Technická analýza PCI : 2014-08-01


Dobrý den, vážení obchodníci. Dnes podívejme se na pozici pro investování do spreadového instrumentu, sestavený na základě kotace akciového portfolia ruských derivátů proti euro-americkému měnovému portfoliu. Jsou považovány depozitní certifikáty obchodovatelné na londýnské akciové burze: „Rosněfť“ , Sberbank a VTB24. Připomeňme si, že 16. července z americké strany byly uloženy sankce vůci klíčovým sektorům ruské ekonomiky. Pod vlivem sankcí byly společnosti bankovních a energetických odvětví se státní účastí – více než 50% celkového kapitálu. V současné době americké společnosti mají zakázáno investovat do nových akcií a obligací společnosti Rosněfť. To vytváři vážné překážky pro získávání kapitálu a vede ke zmrazení nových programů rozvoje. Igor Sechin řekl, že v souvislosti se sankcemi, nevylučuje, že realizace společných projektů s Exxon Mobile ohledně produkce uhlovodíků v Mexickém zalívu a Kanadě bude mít zpoždění na dobu neurčitou.Jedním z hlavních hráčů na ruském bankovním trhu, VTB24 v důsledku uložení nových sankcí v USA a v EU, nebude schopen přilákat „dlouhé peníze”, potřebné pro poziční investování: americké a evropské společnosti mají zakázáno poskytnout úvěry na více než 90 dnů. Insidery konstatují, že společný kurz na zpřísnění sankcí vůci Rusku již vedl k tomu, že evropské banky preventivně omezují spolupráci: objem vydaných úvěrů v prvním půlroku 2014 klesl o 82% - do úrovně krize pro Rusko. 30. července vypršelo ultimátum EU ohledně de-eskalace konfliktu s Ruskem na východě Ukrajiny. Toto označilo nevyhnutelnost odvětvových sankcí ze strany EU, nejcitlivější pro Rusko. Jako výsledek od 30. června do 31. července rubl ztratil vůci americkému dolaru 6%, а index MICEX - 8%. Popsaná kombinace faktorů vede k tomu, že bankovní a energetický sektory mají reputační a investiční ztráty. Reflexe vede k další panice investorů a oslabení rublu.

Použijeme tuto situaci pro vhodné investování do portfolia krátkých pozic. Sestrojme si párový spreadový instrument v obchodní platformě NetTradeX s pomocí modelu GeWorko: [ROSN + SBER + VTBR + RUB]/[EUR + USD]. Podkladové portfolio ROSN(25%) + SBER(25%) + VTBR(25%) + RUB(25%) charakterizuje stav energetického a bankovního odvětví Ruska s určující státní účastí. Jako kotační část je zvoleno portfolio z evropské a americké měny s rovnými díly kapitálu. Program NetTradeX umožnuje automaticky vypočítat cenu podkladové a kotační části instrumentu vůci americkému dolaru. Prodej syntetického spreadu je identický operaci prodeje ROSN(25%) + SBER(25%) + VTBR(25%) + RUB(25%) a současným nákupem kotačního portfolia EUR (50%) + USD(50%). Zde v procentech je vyjadřena díl investovaného kapitálu ($). Poznamenejme, že kotace umožnuje diverzifikovat rizika krátké pozice a současně zvýšit intenzivitu reakce instrumentu na fundamentální vliv sankcí.

Týdenní graf portfoliového spreadu byl vystavěn v programu NetTradeX. Pro zrychlení výpočtu jsou používány pouze ceny zavření a otevření denní svíčky. Vidíme, že sektorální sankce USA od 16. července vedly k východu z bočního koridoru do červené zony. Další klíčová úroven pro nastavení čekajícího příkazu na prodej je umístěn na úrovni 0.98662. Při jeho překorčení bude možné hovořit o pokračování denního medvědího trendu. Konzervativním obchodníkům doporučujeme počkat na další signál od RSI oscilátoru – průraz supportu 21%, abyste byli jisti ve směru trendu. Bude rozumně omezit rizika na úrovni 1.05108, která se potvrzuje trendovou linií a fraktálem Billa Williamse.

Po otevření příkazu stop se rozmistuje hned po hodnotami indikátoru ParabolicSAR, v blízkosti dalšího fraktálního maxima – používá se strategie sledování trendu. Takže, změníme možný poměr profit/loss do strany bezztratového stavu pozice. Více o mechanismu provádění portfoliových operací můžete si přečíst v sekci “Krátký návod o PCI vytvoření a obchodování ”. Zvědaví investoři se také mohou seznámit s webinářem věnovaný vyhlídkám bankovního sektoru Ruska (English):Poznámka

Tento přehled má informativně poznávací charakter a publikuje se zdarma. Všechny údaje, uvedené v přehledu, jsou získány z otevřených zdrojů, jsou uznávány více méně spolehlivé. Přitom, neexistují žádné garance, že uvedená informace je úplná a přesná. Přehledy se v budoucnu neobnovují. Veškerá informace v každém přehledu, včetně názorů, ukazatelů, grafů, je pouze poskytována a není finančním poradenstvím nebo doporučením. Celý text nebo jeho jakákoliv část a také grafy nelze považovat za nabídku provádět nějaké transakce s jakýmikoliv aktivy. Společnost IFC Markets a její zaměstnanci za žádných okolností nemají žádnou odpovědnost za jakékoli kroky učiněné kýmkoliv po nebo v průběhu seznámení s přehledem.