Technická analýza PCI : 2014-05-16


Dobrý den, vážení obchodníci a investoři. Dnes pokračujeme považovat ADC (Americký depozitiní certifikát) na akcie ruského finančního sektoru, obchodováne na Londýnské fondové burze. Rozlišujeme tři aktiva s vysokou volatilitou, která jsou k dispozici v rámci obchodní platformy NetTradeX: investiční společnost AFKS, Sberbank (SBER) a VTB24 (VTBR). V předchozím analytickém přehledu PCI jsme zdůraznili, že potencální zpomalení růstu HDP Ruska 0.1% v roce 2014 zvýšilo makroekonomické a úvěrová rizika Ruska. Dodejme, že objem firemního a soukromého kreditování leden-únor roku 2014 klesl do 0.53% od 0.91% prosinec-leden roku 2014 (Reuters). Na druhé straně vklady fyzických osob za první čtvrtletí roku 2014 klesly o 2.3% do absolutní hodnoty 16564 bilionů rublů. Snížení finanční aktivity obyvatelstva dochází na základě růstu inflace v Rusku o 6.9% v ročním vyjádření. Současně s tímto reálné disponibilní důchody obyvatelstva mírně vzrostly o 2.5% - nejsou žádné dodatečné zdroje pro růst aktivity

Je třeba také poznamenat, že růst geopolitických a, jako následek, makroekonomických rizik nutí centrální banku zpřísnit úvěrovou politiku – od začátku roku sazba kreditování již byla zvýšena o 0.2% od 9.2% dо 9.4%. To zase vede k dalšímu poklesu finanční aktivity obvybatelstva. Volné prostředky se konvertují do cizí měny a nejdříve do amerického dolaru, což vede k oslabení eura. Použití volných úspor v prvním čtvrtletí činil 19,6 miliard dolarů, jak to vyplývá z platební bilance zveřejněné CB RF 8. dubna. Podobné ukazatele byly získány pouze v době krize v letech 2008-2009. Na základě považované základní situace přirozeně očekávat pokles příjmů bankovního sektoru s oslabením domácí měny.

PCI Portfolio

Dnes proanalyzujeme CFD portfolio vytvořené z akcií společností Sberbank, VTB24 a také rublového koše. Kapitál je umístěn rovným dílem. Tento obchodní instrument byl vytvořen pomocí technologie PCI dle metody GeWorko, vyvinutá ve společnosti IFC Markets. Denní graf je vytvořen a analyzován v rámci automatické platformy NetTradeX. Hodnota portfolia je vyjádřena v dolarech– portfolio je kotováno vůci americkému dolaru. Dle výše uvedené základní situace budeme povaýovat pozice na prodej CFD pro vytvořené portfolio.

Jak je vidět na obrázku, oscilátor MACD vykazuje zpomalení růstu a možné otočení růstu. To znamená, že pravděpodonost dokončení korekce vzrůstá a je třeba hledat pozici pro prodej portfolia. Vhodná úroven pro umístění čekajícího příkazu na denním grafu se nachází na úrovni 0.9919. Tento support se shoduje s historickými hodnotami klouzavého průměru a trendového indikátoru ParabolicSAR. Nejbližší cíl se nachází na úrovni fraktálu Billa Williamse – 0.8820. Dosažení tohoto cíle bude znamenat návrat ceny do cenového kanálu D1. Úroveň omezení rizik doporučuje se každý den pohybovat hned po hodnotami paraboliku po spouštění příkazu. Proto optimalizujeme poměr výnosnost/riziko ve svůj prospěch v procese změny tržní situace. Doporučuje se zrušit čekající příkaz na prodej k prodeji, pokud cena překročí úroven stop loss dříve, než se spustí čekající příkaz.

Směrdolů
Оtevření pozicepod 0.9919
Předběžný cíl nad 0.8820
Stopnad 1.0417

Poznámka

Tento přehled má informativně poznávací charakter a publikuje se zdarma. Všechny údaje, uvedené v přehledu, jsou získány z otevřených zdrojů, jsou uznávány více méně spolehlivé. Přitom, neexistují žádné garance, že uvedená informace je úplná a přesná. Přehledy se v budoucnu neobnovují. Veškerá informace v každém přehledu, včetně názorů, ukazatelů, grafů, je pouze poskytována a není finančním poradenstvím nebo doporučením. Celý text nebo jeho jakákoliv část a také grafy nelze považovat za nabídku provádět nějaké transakce s jakýmikoliv aktivy. Společnost IFC Markets a její zaměstnanci za žádných okolností nemají žádnou odpovědnost za jakékoli kroky učiněné kýmkoliv po nebo v průběhu seznámení s přehledem.