Technická analýza PCI : 2014-05-09


Dobrý den, vážení tradeři a investoři. Dnes podívejme se na ADR (americký depozitní certifikát) na akcie v ruském finančním sektoru, obchodováné na Londýnské fondové burze. Vybereme tři aktiva s vysokou volatilitou, která jsou k dispozici prostřednictvím obchodní platformy NetTradeX: investiční společnost AFK systém (AFKS), Sberbank (SBER) a VTB24 (VTBR). Většina investic těchto firem obsahuje nemovitost, hypoteční a spotřebitelské kreditování. Proanalyzujeme tři makroekonomické ukazatele, které ovlivňují aktivitu sektoru v ekonomice: růst reálného disponibilního důchodu populace, inflace a základní sazba kreditování ruské centrální banky.
Zpomalení růstu ruského HDP, který v roce 2014 může klesnout do 0.1%, zvýšilo makroekonomická rizika a kreditní rizika Ruska. K tomuto přispívá zrychlení odtoku investic z ruské ekonomiky na základě poklesu ratingů a mezinárodních sankcí. Agentura Standard & Poor’s snížila dlouhodobý rating Ruska od BB dо BBB- s negativním odhadem. Zahraničně-politická rizika hrály poslední roli v tomto odhadu.

Růst makroekonomických rizik nutí centrální banku zpřísňovat úvěrovou politiku– od začátku roku sazba kreditování již byla zvýšena o 0.2% od 9.2% dо 9.4%. Pro stabilizaci bankovního systému objem kreditování se plánuje omezit 20% v ročném vyjádření místo předpověděné 40%, proto je třeba čekat na další kroky ze strany regulátoru. Tím se sníží dostupnost úvěrů ještě větší míře.в еще большей степени. Je třeba také poznamenat, že v ročním vyjádření inflace v Rusku vzrostla o 6.9% zatímco, jak disponibilní důchody pouze o 2.5%. Takto, populace má všechny prostředky pro umístění zajištěných úvěrů včetně hypotečního kreditování a nákupů nemovitosti. Tyto faktory umožňují očekávat pokles příjmů bankovního a investičního sektoru nemovitosti. Zejména to platí pro portfolia takových likvidních akcií jako jsou AFK, Sberbanka a VTB24.

PCI Portfolio

Dnes proanalyzujeme toto portfolio AFKS(33%) + SBER(33%) + VTBR(33%), kotační v dolarech. Tento instrument byl vytvořen s pomocí technologie PCI GeWorko, zpracováný ve spolčenosti IFC Markets. Denní graf je sformován a analyzuje se v rámci softwarové platformy NetTradeX. Dle fundamentální situace budeme posuzovat pozice na prodej CFD pro vytvořené portfolio.
V současné době denní a týdenní trendy jsou ovlivněny medvědy. Otočení dolů oscilátoru RSI znamená dokončení korekce současně s cenovým gapem dolů – oválné označené na obrázku. Také na grafu vidíme negativní sklon kanálu Bollinger Bands – jasné znamení oslabení býků. Doporučujeme rozmístit čekající příkaz ke prodeji pod úrovní supportu 0.8797, který se shoduje s historickou hodnotou trendového ParabolicSAR a fraktálem Billa Williamse. Současně s průrazem této úrovně je pravděpodobné medvědí otočení paraboliku. Cíl je zvolen nad první úrovní Fibonacci, který se shoduje s hodnotou fraktálu. Při dosažení prvního cíle je třeba převést pozici do bezztratového stavu a počkat na pohyb do úrovně 0.7620. Tato pozice odpovídá výšce předchozího bočního trendového kanálu. Stop se každodenně posouvá hned po hodnotami ParabolicSAR. Takto optimalizujeme poměr vynosnost/riziko v procesu změny tržní situace. Doporučujeme zrušit čekající příkaz ke prodeji, pokud cena dříve překročí úroven stop loss.

Směrdolů
Оtevření pozicepod 0.8797
Předběžný cíl nad 0.8093
Předběžný stopnad 0.9909

Poznámka

Tento přehled má informativně poznávací charakter a publikuje se zdarma. Všechny údaje, uvedené v přehledu, jsou získány z otevřených zdrojů, jsou uznávány více méně spolehlivé. Přitom, neexistují žádné garance, že uvedená informace je úplná a přesná. Přehledy se v budoucnu neobnovují. Veškerá informace v každém přehledu, včetně názorů, ukazatelů, grafů, je pouze poskytována a není finančním poradenstvím nebo doporučením. Celý text nebo jeho jakákoliv část a také grafy nelze považovat za nabídku provádět nějaké transakce s jakýmikoliv aktivy. Společnost IFC Markets a její zaměstnanci za žádných okolností nemají žádnou odpovědnost za jakékoli kroky učiněné kýmkoliv po nebo v průběhu seznámení s přehledem.