Technická analýza PCI : 2014-03-21


Dobrý den, vážení investoři a mezidenní tradeři. Dnes se vracíme k párovému instrumentu obchodování Google/Apple, který byl vytvořen pomocí metody GeWorko. Metodika fundamentální analýzy na základě čtvrtletního výkazu je reprezentována ve článku "Obchod se spreadem mezi dvěma akciemi". Na konci lednu Google a Apple vydaly nový firemní výkaz. Základní tendence se držely, jak bylo uvedeno v předchozím přehledu. Růst finančních ukazatelů Google předbíhá ukazatele Apple při porovnatelné úrovni rentability obou firem. Čtvrtletní příjem Google se zvýšil o 38,7%, Apple – pouze o 5,7%. Podotýkáme růst koeficientu Р/Е (vztah ceny akcie k výdělku na akcii za rok) obou firem. Hodnota tohoto koeficientu vzrostla od 13% dо 15% pro Apple a od 25% dо 30% pro Google. Toto zvyšuje překoupenost obou aktiv a pravděpodobnost snížení jejich cen. Je důležité, že kompozitní instrument podstatně omezuje riziko poklesu, jelikož je vztahem objemů těchto akcií.

V daný moment cena driftuje v bočním koridoru mezi úrovněmi 0.9637 a 1.0428. Současně vidíme, že denní a týdenní tendence jsou vzestupnými a je vysoká pravděpodobnost pokračování růstu, tím spíše že RSI(14) se přiblížil k býčí trendové linii. Doporučujeme umístit čekající příkaz na průraz úrovně 1.0428 – jelikož zároveň hodnota trendového indikátoru ParabolicSAR klesne níže ceny. Současně vznikne přetínání horní hranice BollingerBands – silný signál určující oslabení medvědů.
Vybereme cíl na základě tradiční strategie – fixujeme nejblížší historické maximum níže úrovně Fibonacci 161.8%. V daný moment to se shoduje s úrovní 1.0697. Doporučuje se rozmístit stop na úrovni nejblížšího supportu – 0.9715 a posouvat vzápětí za hodnotami indikátoru ParabolicSAR, jakmile tyto překročí předběžnou úroveň stopu.

Směr nahoru
Оtevření pozice výše 1.0428
Cíl níže 1.0697
Předběžný stop níže 0.9715

Poznámka

Tento přehled má informativně poznávací charakter a publikuje se zdarma. Všechny údaje, uvedené v přehledu, jsou získány z otevřených zdrojů, jsou uznávány více méně spolehlivé. Přitom, neexistují žádné garance, že uvedená informace je úplná a přesná. Přehledy se v budoucnu neobnovují. Veškerá informace v každém přehledu, včetně názorů, ukazatelů, grafů, je pouze poskytována a není finančním poradenstvím nebo doporučením. Celý text nebo jeho jakákoliv část a také grafy nelze považovat za nabídku provádět nějaké transakce s jakýmikoliv aktivy. Společnost IFC Markets a její zaměstnanci za žádných okolností nemají žádnou odpovědnost za jakékoli kroky učiněné kýmkoliv po nebo v průběhu seznámení s přehledem.