Technická analýza PCI : 2014-03-07


Dobrý den, vážení tradeři. Dnes se vrátíme k posuzování kompozitního insrumentu PCI Wheat/F-cattle, vytvořený pomocí metody GeWorko. Předchozí prognóza analytického bloku se úplně potvrdila, a investoří mohli zafixovat výdělek.
Podle závěrů články “PCI na základě zemědělských futures” jsme dospěli k závěru, že zvýšení podílu krmivové pšenice v celé výrobě bude přispívat k růstu výroby masa velkého rohatého skotu. Cena pšenice přitom může vzrůst díky jeho aktivnějšímu použití jako krmivo. Přitom cena masa bude se snížit díky dostupnějšímu krmivu. Takto fundamentální analýza umožňuje předpokládat další růst PCI Wheat/F-cattle jako minimum až do příští sezóny.

Podívejme se na signály technické analýzy na grafu tohoto kompozitního instrumentu vytvořený v terminále NetTradeX. Cena přešla denní čáru trendu a kloužavý třináctidenní průměr nahorů. To je první signal o silném vzestupném impulse, který pomůže nám znovu vhodně investovat prostředky. Trendový indikátor ParabolicSAR pokračuje rozšířit přerušení s cenovými hodnotami, což potvrzuje zrychlení medvědího pohybu. Nejsou žádné protiklady ze strany oscilátoruRSI(14). Přitom všimněme si, že signální čára tohoto indikátoru dosáhla lokálního maxima, proto je vysoká pravděpodobnost, že cena obnoví maximum na úrovni 1.0975.
Na základě tohoto scénáře, potenciální cíl vypočítáme podle systému Fibonacci a korigujeme do nejblížšího historického maxima v červené zóně. Výpočtový úroveň se shoduje s úrovni 1.1273. Je možno posunout Stop (1.0020) vzápětí za hodnotami ParabolicSAR výše nejblížšího minima. Ostatně, nejopatrnější tradeři mohou použít support 0.9871 jako omezení rizik, aby se cítili uvolněné. Očekáváme, že horní hranice BollingerBands protíná výpočtový úroveň cíle. Lze doporučit rozmístit čekající příkaz k nákupu výše 1.0975, jakmile bude zafixováno lokální maximum na této úrovni. Je pravděpodobné, že to se stane v pondělí.

Směrnahoru
Оtevření pozicevýše 1.0975
Cílníže 1.1273
Předběžný stopníže 1.0020

Poznámka

Tento přehled má informativně poznávací charakter a publikuje se zdarma. Všechny údaje, uvedené v přehledu, jsou získány z otevřených zdrojů, jsou uznávány více méně spolehlivé. Přitom, neexistují žádné garance, že uvedená informace je úplná a přesná. Přehledy se v budoucnu neobnovují. Veškerá informace v každém přehledu, včetně názorů, ukazatelů, grafů, je pouze poskytována a není finančním poradenstvím nebo doporučením. Celý text nebo jeho jakákoliv část a také grafy nelze považovat za nabídku provádět nějaké transakce s jakýmikoliv aktivy. Společnost IFC Markets a její zaměstnanci za žádných okolností nemají žádnou odpovědnost za jakékoli kroky učiněné kýmkoliv po nebo v průběhu seznámení s přehledem.