Technická analýza PCI : 2014-02-21


Dobrý den vážení tradeři. Gratulujeme všem, kdo zazmanenal zisk z portfoliového instrumentu PCI XOM(19%) + GM(33%) + PG(48%) pomocí referencí posledního analytického vypuštění pro tento instrument. Podle nabídnutého scénáře, čekající příkaz byl vyšší než úroveň 0.9425 s fixací zisku níže úrovně 0.9542. Uvedené úrovně jsou označeny čárkovanou čárou na níže uvedeném obrázku. Dnes budeme pokračovat projednávání tohoto portfolia. Připomeňme si, že toto je vytvořeno pomocí metody GeWorko na základě akcií amerického indexu S&P 500 Top10. Optimizace portfolia byla provedena na základě modelu William Sharpe a podrobně popsána na našem článku “Portfolio Sharpe - tři vůdce”. Zdůrazňujeme, že sestavení portfolia – jeden ze zvláštních případů personálních kompozitních instrumentů (Personal Composite Instruments), které můžete vytvořit v ramcích platformy NetTradeX firmy IFC Markets. Potřebujete 5 minut a několik kliknutí myší.

Další značný pohyb ceny portfolia, pravděpodobně, bude spojen s překročením medvědí čáry rezistence a skončením korekce. Tento scénář má vysokou pravděpodobnost, jelikož v daný moment cena je nad 13 denním exponenciálním klouzavým průměrem MA(13). Kromě toho, stejné chování se pozoruje u oscilátoru RSI(14). Parabolic s jistotou potvrzuje další úroveň supportu 0.9279 a také ukazuje vzestupnou trend. Nektěrý rozpor této hypotézy je medvědí signál RSI(14) - signální čára překračovala dolů čáru supportu vzestupný trend. Nicméně, jsou všechny předpoklady, že tento průraz bude falešným, pokud cena portfolia prorazí rezistence na úrovni 0.9602.
Máme všechny důvody očekávat průraz této úrovně, a proto doporučujeme nastavit čekající příkaz k nákupu s omezením rizik na úrovni 0.9279. Nejbližší úroveň Fibonacci 138.2% leží trochu výše historického maxima 0.9694, které budeme používat jako první cíl. Konzervativním investorům tato úroveň bude vhodné použít pro fixaci zisku. Agresivnějším čtenářům doporučujeme převést pozici do bezztratového stavu při průrazu a posouvat stop hned po indikátoru ParabolicSAR do té doby, pokud nebudete mít nebudete mít touhu znásobit Vaše prostředky

Směrnahoru
Оtevření pozicevýše 0.9602
Cílníže 0.9694
Předběžný stopníže 0.9279

Další vydání (CET/UTC + 1): 12:00
Otázky a diskuse:e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com, Skype: ifcm_analytics,Facebook
Poznámka

Tento přehled má informativně poznávací charakter a publikuje se zdarma. Všechny údaje, uvedené v přehledu, jsou získány z otevřených zdrojů, jsou uznávány více méně spolehlivé. Přitom, neexistují žádné garance, že uvedená informace je úplná a přesná. Přehledy se v budoucnu neobnovují. Veškerá informace v každém přehledu, včetně názorů, ukazatelů, grafů, je pouze poskytována a není finančním poradenstvím nebo doporučením. Celý text nebo jeho jakákoliv část a také grafy nelze považovat za nabídku provádět nějaké transakce s jakýmikoliv aktivy. Společnost IFC Markets a její zaměstnanci za žádných okolností nemají žádnou odpovědnost za jakékoli kroky učiněné kýmkoliv po nebo v průběhu seznámení s přehledem.