Fondový trh proti drahým kovům. Kdo silnější?


Historie finančních trhů má cyklickou přírodu, která se charakterizuje přetékáním investičních kapitálů ze zlata a stříbra do papírových aktiv a naopak. V celém světě investoři raději nechat své prostředky ve drahých kovech, kdy je doba krizí, válk a defaultů a kdy není důvěra k fondovému trhu. V době podminěné ekonomické stability místo drahých kovů investoři dávají přednost cenným papírům a investují do fondového trhu. Spojené státy v daný moment jsou jedným z největších držitelů zásob zlata mezi jednotlivými zeměmi, a americké fondové trhy jsou největší ve světě. Podívejme se na vzajemný vztah těchto trhů. Abychom hlouběji pochopit trh drahých kovů, vidět hlavní odlišnosti od jiných populárních finančních instrumentů ve světě se obraťme k týdennímu grafu poměru DJI ke košiku, skládající se ze zlata a stříbra.

Pro budování grafu použijeme unikátní funkcionál tzv. metoda GeWorko, která stala k dispozici v poslední verzi obchodně-analytického terminálu NetTradex. Metoda GeWorko je nová metoda grafické analýzy trhů, která umožňuje vytvořit portfolia aktiv ze seznamu aktiv, mající v platformě NetTradeX, a určit hodnotu jednoho portfolia vůci druhému. Přičemž, portfolio může zahrnovat jakékoliv množství aktiv s ukázáním váhy každého aktiva v celé struktuře portfolia.

Hodnoty všech akiv jsou automaticky převedeny na americké dolary, což umožňuje korektně srovnat obě portfolia společně, automaticky vytvořit novou finanční jednotku - kompozitní PCI instrument (personal composite instrument).
V níže uvedeném grafu jedno portfolio se skládá z hodnoty indexu DJI, a druhé portfolio zahrnuje zlato a stříbro v rovných dílech. Obě portfolia stojí 100 000 amerických dolarů.

Na grafu je uveden poměr těchto dvou portfolií v týdenním timeframe za období od roku 2006 do současnosti. Ve skutečnosti za posledních 60 let celková tendence zůstává mírně vznosnou (je důležité, že zde neberou v úvahu dividendy s ohledem na které reálná výnosnost denominovaná ve zlatě a ve stříbře, byla by mnohem vyšší). Zpravidla, minima a maxima vůci tomuto poměru se shodují s maximy cyklických býčích a medvědích trhů. Vidíme, že před řádným krachem fondového trhu v roce 2008, na grafu na konci roku 2006 a v polovině roku 2007 vznikl dvojitý vrchol načež v průběhu několika let se pozorovalo dlouhé a kontinuální snížení.

Nového hlubokého dna bylo dosaženo v polovině roku 2011. S vysokou pravděpodobností lze konstatovat, že tímto medvědí cyklus se skončilo a jsme svědky otočení a začátku dalšího velkého cyklického trhu. Přičemž je zajímavé, že to probíhá na základě nových historických maxim na DJI a dostatečně hluboké korekce na trzích zlata a stříbra. Na grafu je obrazka, který je velmi podobný známému obrácenému modelu technické analýzy “inverzní hlava a ramena”. A pokud ten bude realizován v plné míře, pak po možné korekci na fondovém trhu Spojených států, po odvolání zřetelné překoupenosti trhu, nás čeká dlouhý růst Dow Jones vůci hodnotě drahých kovů (zlato a stříbro).

Na základě tohoto předpokladu, pokud se orientujeme na středně-dlouhé a dlouhodobé strategie, lze vybrat příhodný okamžik pro nákup amerických akcií či fondových indexů pro zlatě a stříbře.

Volání