Nový firemní výkaz Google a Apple


V předchozím přehledu jsme se seznámili s možnostmi obchodního terminálu NetTradeX pro vytvoření personálních (vlastních) kompozitních instrumentů PCI GeWorko. Jako příklad jsme použili akcie firem Google a Apple.

Vytvořením express analýzy obou firem, předpoložili jsme, že ceny akcií Apple budou mírně stoupat a rychle klesat ve srovnání s akciemi Google alespoň do východu ročního výkazu. Pak jsme vytvořili personální kompozitní instrument PCI GeWorko - Google/Apple. Jelikož základem express analýzy se staly fundamentální data, rozhodli jsme se podívat na její změny.

Na konci ledna Google a Apple vydaly další korporativní výkaz. Základní tendence uvedené v našem předchozím přehledu se zachovaly. Růst finančních ukazatelů Google stále předhání ukazatele Apple při srovnatelné úrovni rentability obou firem.

Podívejme se na výkaz Google

PředpověďVýkazPředpověďVýkazPředpověď1Předpověď2
Q4 Dec-12Q1 Mar-13Q2 Jun-13Q3 Sep-13Q4 Dec-13Q4 Dec-1320132013Q1 Mar-14Q1 Mar-14
Příjem mlrd $ 12,1613,9714,1114,8916,6816,8659,6559,8316,2416,58
Meziroční růst49,50%71,70%46,70%31,40%37,20%38,66%40,00%16,30%18,70%
Výnos na akcii, $10,5911,589,5610,7412,2212,0144,1043,8912,3212,27
Meziroční růst11,50%14,90%-5,50%18,90%15,40%13,41%10,20%6,40%6,00%
Rentabilitia na čistý zisk 29,20%27,90%22,90%24,50%24,50%20,10%24,90%25,80%25,40%
Zde a dále, zdroj: Reuters

Firma představila data za 4. čtvrtletí roku 2013 a na celý rok. Považujeme, že základním pozitivním faktorem pro kotace akcií Google se stal zvýšení příjmu o 40% za rok a o 38,66% za 4. čtvrtletí. V čtvrtém čtvrtletí ukazatel zisku na akcii se snížil. Následkem toho se znatelně zmenšil rentabilita na čistý zisk. Ale díky růstu v předchozích přehledech, čistý zisk na akcii se za rok zvýšil o 10,2% při úplně přijatelné rentabilitě - 24,9%.
Označujeme změny předpovědi ekonomických ukazatelů 1. čtvrtletí roku 2014. Předpověď 1 byla reprezentována Reuters na kocni prosince minulého roku, a Předpověď 2 - na začátku února tohoto roku. Bez ohledu na zřetelné snížení temp růstu příjmu, její revize byla provedena směrem nahoru. Snížení předpovědi čistého zisku na akcii bezvýznamně zmenšil rentabilitu do úplně přijatelné úrovně 25,4%.

Ukazatele výkazu Apple

PředpověďVýkazPředpověď 1Předpověď 2
Q1 Dec-12Q2 Mar-13Q3 Jun-13Q4 Sep-132013Q1 Dec-13Q1 Dec-13Q2 Mar-14Q2 Mar-14
Příjem, mlrd $54,5143,6035,3237,47170,9157,4657,5945,5143,57
Meziroční růst17,70%11,30%0,90%4,20%5,40%5,70%4,40%-0,10%
Výnos na akcii, $13,8110,097,478,2639,7514,0914,5010,7510,19
Meziroční růst-0,40%-18,00%-19,80%-4,70%2,00%5,00%6,50%0,90%
Rentabilita na čistý zisk, %24,00%21,90%19,50%20,00%22,10%22,70%21,00%20,80%

Apple představil výkaz za 1. čtvrtletí za nový fiskální rok. Jak již bylo řečeno, konec finančního roku v Apple začíná 30. září. Patřičně ten 4. čtvrtletí kalendářního roku nazývá 1. čtvrtletím nového roku.
Příjem a výnos na akcii bezvýznamně převýšíly předpovědi analytiků. To nezpůsobil prudký růst kotací akcií. Jelikož současně byly znatelně snížené předpovědi Reuters za 2. čtvrtletí roku 2014. V tabulce Předpověď 2 vypadá znatelně hůř než Předpověď 1. Očekávaný příjem Apple se zmenšil o 4,3%, a výnos na akcii o 5,2%.

Srovnáv čtvrtletní data a předpovědi Google a Apple předpokládáme, že vývoj půjde rychleji. Podívejme se na některé ukazatele výkazu obou firem za rok.

GoogleApple
Rentabilita čistého peněžního toku, %31,231,4
Operační rentabilita, %23,328,7
Provozní aktiva/Krátkodobé závazky 4,61,7
Příjem/Аktiva0,60,9
Р/Е31,712,7
Kapitalizace, mlrd $381,9457,2

Google má mnohem větší úvěrové zatížení ve srovnání s Apple. Díky tomuto ten má stejnou rentabilitu čistého peněžního toku při nižší operační rentabilitě. Koeficient Р/Е v Apple je mnohem nižší, ale teprve nemyslíme, že to dělá její akcie atraktivnější. Současný poměr (Р/Е Google)/(Р/Е Apple) či podle dat tabulky 31,7/12,7 je roven 2,5. S ohledem na čtvrtletní předpovědi změny výnosu na akcii obou firem, extrapolační do konce roku, prediktivní poměr může být snížen do 2,1. Podle našeho názoru, ten nezvýšil silně ve srovnání se začátkem.PCI Google/Apple od svého prvního vydání na našich stránkách 7. ledna roku 2014 při poměrům dvou Р/Е rovným 1,8 se dokázal 31. ledna zvýšit téměř o 15%. Předpokládáme, že při prediktivním poměru (Р/Е Google)/(Р/Е Apple) rovným 2,1 také má potenciál k růstu a se nachází ve vzestupném trendu. Totiž možnosti pro arbitráž se zachovají.

Investoří očekávají, že čistý výnos Google bude rychle narůstat, což v konečném důsledku vede ke snížení Р/Е pro nynější kupce akcií. Zároveň s tím ukazatele Apple mohou stagnovat.

Na základě druhé express analýzy předpokládáme, že tendence k růstu kompozitního nástroje PCI GeWorko – Google/Apple se může pokračovat alespoň do východu aktuálního čtvrtletního výkazu. Google představí ho 14. dubna, Apple - 21. dubna.

Otázky a návrhy :analytics@ifcmarkets.comVolání