Metoda GeWorko pro srovnání dynamiky akciových indexů DE30 / FR40


Eurozóna se skládá asi z dvou desítek zemí, z nichž každá má své vlastní charakteristiky. Suverénní dluhová krize rozbila fondové trhy všech zemí. Ale reakce všude nebyla stejná. Temou tohoto článku bude průzkum chování německého indexu DE30 a francouzského indexu FR40, srovnání jejich dynamiky s cílem určit relativní rychlost obnovy každého z nich v posledních čtyřech letech.

Nápad srovnání dynamik dvou indexů DE30 a FR40 vychází z předpokladu, že ekonomika Německa v posledních letech byla lokomotiivou eurozóny, téměř garantem stability regionu. Nabídka na státní obligace Německa podporovala ke snížení hodnoty výpůjčky – v Německu byla a zůstává jednou z nejnižších v eurozóně. Ekonomický růst Německa také byl vyšším, než ukazatel ve Francii, a bylo obtížné se vyrovnat s důsledky ekonomické krize roku 2008 a evropské dluhové krize. Obecně předpokládejme, že ve stabilnějším Německu bude zdravější dynamika fondového trhu, kde jako indikátor působí index DE30.

na jednotlivých grafech oba indexy ukázaly spíše smíšené dynamiky od roku 2009. Rok 2011 byl poznamenán výrazným poklesem, kdy v Evropě vypukla suverénni dluhová krize. Německý DE30 byl schopen plně zotavit po poklesu v roce 2011 a dokonce dosáhnout nových výšin, což nelze říct o francouzském indexu FR40.

Bude zajímavé srovnání dynamiky indexů ve vztahu k sobě navzájem. Sestrojme graf metody GeWorko, zahrnuv DE30 do podkladového portfolia, a FR40 – do kotačního portfolia. V důsledku získáváme stabilnější rostoucí strukturu, která ukazuje, že DE30 systematicky vyhrával FR40. Všimněme si, že v tomto období se pozorovaly také poklesy, ale celkově trend je rostoucí. To potvrzuje naší domněnku o vyšší výslednosti německého fondového trhu v tomto období.

Bližší pohled na graf DE30/FR40 umožňuje posuzovat o relativní cykličnosti či sezonnosti kolísání. Přitom lokální maxima na grafu (za cenu otevření) se pozorují každých 6 měsíců na začátku léta a zimy, a minima – na začátku podzimu a jara. I když, cyklus jako by se trochu zúžil v loňském roce. Lokální vrcholy odpovídají bodům, kdy DE30 měl maximální hodnotu vůci FR40 v průběhu tohoto období. A naopak, lokální minima odpovídají nižším hodnotám poměru DE30/FR40.
Pomocí instrumentace PCI existují široké možnosti pro srovnání dynamiky nejrůznějších fondových indexů. Indexy spojují aktiva, které mají obecné charakteristiky: geografické kritéria, velikost firmy, odvětví činnosti atd. Hledání rozdílů ve směru, reakce na jeden makroekonomický faktor – to se můžou zobrazit na grafu připravený ke provádění seriózní analýzy, včetně použití techických prostředků .

Volání