Operace s historií barů


Operace s historií barů v NetTradeX Advisors se uskuteční s pomocí okna History Database – database historie barů Informace o všech barech je uložena ve formě dalších barů: čas baru, cena otevření (Open), maximální cena (High), minimální cena (Low), cena zavření (Close) a objem (Volume). Tato data se stáhnou ze serveru při obnovení kotací, zadání dat (která nejsou uloženy v lokální historii), použití testeru obchodních strategií nebo stáhnutí pomocí okna History Database. Při zavření terminalu stáhnutá historie je automaticky uložena na pevném disku uživatele v souboru Documents \NetTradeX Advisors \bases\tyo_účtu_a_název_společnosti \history, přitom pro každý znak a timeframe jsou uloženy ne vice než 500000 barů. Tímto se zajišt'uje snížení zdržení při operacím terminálu během prohlédnutí historických dat a testování poradců.

History Database umožňuje:

 • Stáhnout si historii barů dle vybraného znaku a zadaného pásma dat
 • Uskutečnit import historie barů z vnějšího souboru
 • Uskutečnit export historie barů do vnějšího souboru
 • Zobrazit ceny barů v tabulkové formě

Stáhnutá historie barů pomocí importu, například, může být používána pro technickou analýzu pomocí vestavěných indikátorů či testování poradců v testeru strategií (Advisor Tester). Export historických dat může být používán pro využití dat v matematických programech.

Pro spouštění History Database v hlavním menu klikněte na View a vyberte bod History Database . Okno History Database je uvedeno na následujícím obrázku.

History Database

Оkno History Database se skládá z následujících prvků :

 1. Rozevírací seznam pro volbu znáku a timeframe pro export, import a prohlédnutí dat dle barů
 2. Tlačítko 'Download' pro stáhnutí historie barů a serveru
 3. Тabulka, ve které jsou zobrazeny aktuální bary
 4. Tlačítko 'Export' pro export aktuálních barů do CSV souboru
 5. Tlačítko 'Import' pro import aktuálních barů ze CSV souboru
 6. Tlačítko 'Clear' pro odstranění historie barů
 7. Tlačítko 'Close' zavří okno History Database

Prohlédnutí stáhnuté historie barů

Pro prohlédnutí historie barů stačí zvolit požadovaný znak a timeframe v seznamu znaků. V důsledku stávájící data v terminal jsou zobrazeny v tabulce v pravé části okna. A také může být používán pro rozšíření pásma stáhnutých dat. Proto je třeba kliknout na tlačítko 'Download', zadat znak, timeframe, časové pásmo a klepnout na tlačítko 'OK'. Poté bude zobrazena zpráva 'Wait' a začne stáhnutí dat ze sreveru. Kdy stáhnutí bude dokončeno, data budou zobrazeny v tabulce.

Export historie barů

Terminál umožňuje exportovat data stáhnutých barů do CSV souboru. Pro export barů musíte se ujistit, že vyžadovaná data jsou uvedeny v tabulce, pokud chcete použít tlačítko Download pro stáhnutí dat ze serveru. Při kliknutí na tlačíko 'Export' bude nabízeno zadat místo pro uložení souboru a jeho název. Musíte zadat tato data a klepnout na 'Uložit'.

Import historie barů

Import souborů se uskuteční kliknutím na tlačítko 'Import', načež musíte vybrat soubor ve formátu CSV a klepnout na tlačítko 'Оtevřít'. V důsledku data ze souboru budou zobrazeny v tabulce dat pro bary a na grafu toho znaku a timeframe, pro něž se uskuteční import.

Pro import kotace jsou zadány v CSV souboru, ve kterém mají být zadány čas, cena otevření, maximum, minimum, cena zavření a objem pro každý bar. Jako rozdělovač políček se používá ';'. Hodnoty objemu jsou nepovinnými a nemusíte je zadat.

Používá se další formát CSV souboru:

Time;Open;High;Low;Close;Volume; 2014.01.16 07:17;1.36214;1.36219;1.36212;1.36213;16.0; 2014.01.16 07:18;1.36213;1.36214;1.36210;1.36212;10.0; 2014.01.16 07:19;1.36212;1.36214;1.36208;1.36214;11.0;
Volání