IFC Markets Forex Broker

Jednoduché portfolio z aktiv

Populární obchodování s portfoliemi se používá soukromými investory a správci fondů v rozmezí velkého počtu investičních strategií. Obchodník může rychlé vytvořit několik různých jednoduchých portfolií ve formě syntetických instrumentů s kótováním všech komponentů US dolarem, srovnávat tato portfolia na základě grafické analýzy historie s mnoholetou hloubkou, zvolit nejoptimálnější podle svých kritérií portfolio a obchodovat se zvoleným syntetickým instrumentem. Přičemž, soubor portfolia lze rychlé modifikovat podle změny ekonomické situace a změny investičních priori.

Obchodníci získávají možnost vytvořit portfolia na základě různých principů - podle aktiv, odvětví, zemí použitím svých personálních portfolií podobných indexům ETF (Exchange Traded Fund). Např. obchodník může analyzovat a obchodovat s portfoliemi z energetických aktiv (dostupných na našem terminálu CFD na komodity), vytvořených pro účely PCI ve formě “(#C-BRENT + #C-NATGAS + #C-HEATOIL) / USD” a s váhami komponentů v souladu s jeho investičními přednostmi. Samozřejmě, obchodník může vytvořit podobné portfolio, ale nekotovat s USD, ale jinou měnou nebo aktivem.