IFC Markets Forex Broker

Změna kótované měny

Obchodník může potřebovat obchodovat s aktivem (v důsledku některých obchodních nápadů nebo investičních omezení), které se kótuje jinou měnou na uvážení obchodníka. Pro měnové páry obchodník může získat nový cross kurz, ale metodu může používat i pro neměnová aktiva. Např. obchodovat se zlatem, kótované s australským dolarem, ale podobný instrument na trhu není – v tomto případě obchodník vytváří syntetický instrument ve formě «@XAU/AUD», získává všechny grafy pro plnohodnotnou technickou analýzu a možnost obchodovat.

Tato metoda zahrnuje také možnost kótace jednou měnou (nebo dokonce aktivem) celé podmnožiny obchodovaných jednoduchých instrumentů. Např. obchodník v důsledku svých investičních předností, potřebuje analyzovat a obchodovat se singapurským dolarem, ropou BRENT, zlatem a akciemi Caterpillar Inc., ale kótovat všechna tato aktiva s australským dolarem. V tomto případě stačí vytvářit 4 vlastní PCI (trvá několika minut) – “@SGD/AUD”, “@#C-BRENT/AUD”, “@XAU/AUD, “@#S-Cat/AUD”.