PCI obchodování

Pomocí modulu vytvoření PCI můžete nejenom vytvářet nové instrumenty a otevřít grafy pro plnohodnotnou technickou analýzu, ale obchodovat s vytvořenými vámi PCI.

 1. Pro provádění transakce můžete použít příkaz "Transakce" v kontextovém menu v oknech "Aktuální kotace", "Otevřené pozice", "Aktuálně otevřené pozice", "Příkazy", "Graf" nebo zvolit si bod "Obchod-> Transakce" v hlavním menu.

 2. Vyberme si verzi provádění transakce z grafu, vytvořeného dříve jednoduchého personálního instrumentu «&Nd100/PS500” (viz. Jak vytvořit PCI dle metody PQM):

 3. V otevřeném okně "Transakce" vyberme si objem transakce rovnající se 10.

  V políčku "Objem" zadejme číslo 10,00 a klepněme na zelené tlačítko "Koupit" - v důsledku bude prováděna operace na nákup 10 jednotek instrumentu «&Nd100/PS500”. Tento příkaz na nákup způsobí provádění dvou operací s komponenty tohoto PCI.

 4. V okně "Otevřené pozice" se objeví řádek s pozicí Buy pro náš PCI. Při kliknutí znamenka «+» zleva od názvu PCI níže tohoto řádku se zobrazí řádky s pozicemi všech komponentů PCI na tuto transakci.

  V našem jednoduchém příkladu budou otevřeny pozice na nákup 10 kontraktů Nd100 z podkladové části PCI a pozice na prodej potřebného množství kontraktů SP500 (v příkladu 20.20 kontraktů) z kotační části PCI.

 5. Podívejme se na složitější PCI. Proveďme transakci vytvořeným dříve personálním instrumentem «&grain/precious_met”(viz. Jak vytvořit PCI dle metody PQM)

 6. V okně "Transakce" vybereme objem našeho PCI rovnající se 1.6 jednotky a proveďme transakci.

  Tento příkaz na nákup způsobí provádění operací s komponenty tohoto PCI.

  V okně "Otevřené pozice" se objeví řádek s pozicí Buy pro náš PCI. Při kliknutí znamenka «+» zleva od názvu PCI níže tohoto řádku se zobrazí řádky s pozicemi všech komponentů PCI na tuto transakci.

  V našem příkladu budou otevřený 4 pozice na nákup aktiv podkladové části PCI a 2 pozice na prodej kotační části PCI v odpovídajících výpočetních objemech.

 7. Poznamenejme řada důležitých vlastností PCI obchodování:

  • Obchodní pravidla PCI jsou podobná pravidlům na trhu Forex. Proto v našém složitém příkladu otevření pozic s aktivy podkladové části PCI se provádí objemem 1.6, a pro pozice s aktivy kotační části se provádí úkolování na počtovou hodnotu PCI v okamžiku transakce. V našem případě v době transakce PCI = 1.09627, proto objem transakce na XAUUSD bude 1.09627*1.6*40 = 70.16, а na #C-WHEAT оbjem transakce 1.6*42.8522 = 68.56.
  • Transakce s instrumenty PCI se provádí v lock režimu, jelikož protisměrné pozice tohoto personálního instrumentu nejsou sčítány, a obě pozice zůstanou na účti zákazníka.
  • Jakákoliv pozice, která je pozicí komponentu PCI, lze uzavřít jak obvyklou pozicu - v tomto případě tento PCI "zruší" (a odstraňuje se z lokální klientské báze PCI), ale všechny zbyvající pozice na další komponenty tohoto PCI zůstanou jako normální pozice.
  • Pro PCI transakce nelze použít parametr "Odchylka". Všechny příkazy se provádí za cenu PCI v době transakce tržní hodnotou v něm zahrnutých instrumentů (v okně "Odchylka" stojí hodnota "Jakýkoliv").
 8. Při otevření nebo uzavření pozice PCI na obrazovce v speciálních oknech se mohou zobrazit výsledky všech operací s komponenty tohoto PCI. Pokud nebudete potřebovat zobrazení této informace v budoucnu, pak lze z hlavního menu zvolit si bod Nastavení -> Тerminál -> Různé a umístit štítek v políčku "Nezobrazovat dialog výsledku obchodní operace". Stejný příkaz můžete zadat umístěním štítku v jakémkoliv z oken s výsledkem operací v políčku "Nezobrazovat dialog výsledku obchodní operace v budoucnu".

 9. Se všemi vytvořenými PCI spolu s transakcemi nákupu a prodeje, lze provádět běžné operace s příkazy – nastavení, modifikace a odstranění čekajících příkazů, vazba k pozicím Stop Loss a Take Profit. Pro PCI pojem neexistuje "Distance příkazu", alze umístit příkazy “na trh”.

 10. Formování PCI spreadu.

  Aktuální hodnoty Bid a Ask PCI instrumentu a spready jsou vpočteny z aktuálních hodnot Bid a Ask všech komponentů s jejími váhami v struktuře instrumentu. V době přijetí dalšího teaku (změny kotace) jakéhokoliv z PCI komponentů pomocí serveru platformy se provádí výpočet pro nákup a prodej jednotky PCI, což dává aktuální Ask a Bid - právě tyto hodnoty vstoupí do tabulky "Aktuální kotace" v odpovídajícím sloupci a tvoří se spread.

  Předpokládejme, že v případě složitého PCI v okně "Aktuální kotace" ve sloupcích “Bid” a “Аsk” stojí kotace 1.08889 a 1.09430; v důsledku se tvoří spread = 1.09430-1.08889 = 0.00541.

  Přesnost PCI kotace je nastavena na 6 platných číslicích, to znamená, že počet znaků po čárce bude určen a zafixován v dově vytvoření a modifikace PCI.

 11. Swapy na otevřenou pozici PCI je počítány jako součet swapů všech komponentů (v něm zahrnutých instrumentů).

  Volná marže pro otevřenou pozici PCI je počítán jako součet hodnot marže všech v něm zahrnutých komponentů.

  Vytvořeným PCI lze obchodovat pouze v obchodních hodinách všech v něm zahrnutých komponentů.