Operace s grafy PCI


Pomocí obchodně-analytické platformy NetTradeX budete moci obdržet hlubokou historii cen jakéhokoliv PCI GeWorko, která se bude obnovovat v režimu reálného času. Historie cen může být představována jako různé grafy (bary, svíčky a čáry) na různých timeframe. Proto, abyste otevřeli graf historie cen vytvořeného PCI GeWorko je třeba:

  1. Abyste upravili vytvořený PCI (nebo se jenom podívali soubor vytvořeného PCI) je třeba otevřít "Příručka instrumentů...". Můžete proto v okně "Aktuální kotace" využívat kontextního menu nebo si vybrat "Obchod -> Přidat instrumenty..." v hlavním menu.

  2. V otevřeném okně "Příručka instrumentů" rozbalte seznam vytvořených PCI GeWorko (kliknutím na "+" zleva ze sekce "Moje instrumenty"). V otevřeném seznamu PCI GeWorko zaškrněte políčko vedle nového instrumentu. Pro přidání PCI GeWorko do seznamu používaných instrumentů klepněte na tlačítko "Přidat do používaných instrumentů" a pak zavřete okno.
  3. Po přidání PCI GeWorko do seznamu používaných instrumentů budete moci zobrazit graf historie cen na obrazovce. Proto naleznete přidaný PCI GeWorko v okně "Aktuální kotace" a klikněte pravým tlačítkem myši na název. V otevřeném menu vyberte bod "Graf" a zadejte timeframe".
  4. Otevřením grafu historie cen PCI GeWorko budete moci přistoupit k technické a fundamentální analýze.

Je třeba poznamenat následující vlastnost grafů PCI - výpočet těchto PCI se provádí specializovaným grafickým serverem s definovanou přesností. Tuto přesnost výpočtu a zobrazení historických údajů můžete zadat v kontextovém menu na grafu PCI parametrem "Přesnost PCI". Hodnota tohoto parametru označuje hloubku výpočtu v pořadí timeframů - např. při hodnotě = 3 pro výpočet grafu H1 server využívá historických údajů jednotlivých komponentů od 5-minutových timeframů. Cím více hodnota parametru "Přesnost PCI", tím více času utrácí server na výpočet grafu. Aktuální hodnota přesnosti se zadává v levém horním rohu grafu v hranatých závorkách. Graf, který se tvoří v reálném čase při zapnutí klientského terminálu, se vytvoří s maximálně možnou přesností a nezávisí na hodnotě tohoto parametru. Zobrazení PCI na grafech neovlivňuje přenost provádění transakcí a aktivace příkazů.