Operace s grafy PCI

Pomocí obchodně-analytické platformy NetTradeX dostanete hlubokou historii cen jakéhokoliv vašeho personálního kompozitního instrumentu, která se bude obnovovat v režimu reálného času. Historie cen může být zobrazena v podobě různých grafů (bary, svíčky a linie) na různých timeframe. Proto, pro otevření grafu historie cen vytvořeného PCI je třeba:

  1. Je-li vámi požadovaný instrument v seznamu používaných instrumentů (okno "Aktuální kotace"), pak přejděte ihned k bodu 3. Chybí-li tento dříve otevřený PCI v seznamu používaných instrumentů, pak budete muset tento PCI posunout nebo vybrat bod do seznamu z Příručky instrumentů. Můžete využít kontextového menu v okně "Aktuální kotace" nebo vybrat bod "Obchodování -> Instrumenty" v hlavním menu.


  2. V otevřeném okně "Příručka instrumentů" rozbalte seznam vytvořených PCI – v právé části okna "Všechny instrumenty" klikněte na "+" zleva od sekce "Moje instrumenty". V otevřeném seznamu PCI zaškrněte políčko vedle nového instrumentu. Pro přidání zvoleného PCI do seznamu používaných instrumentů přetáhněte kurzorem (podržte levé tlačítko myši) tento PCI do levé sekce "Používají se". Dále zavřete okno.

  3. Po přidání PCI do seznamu používaných instrumentů můžete zobrazit na obrazovce historii cen tohoto instrumentu. Proto nalezněte přidaný PCI v okně "Aktuální kotace" a klikněte pravým tlačítkem myši na název. V otevřeném menu vyberte bod "Graf" a zadejte timeframe.

  4. Otevřením grafu historie cen PCI budete moci přistoupit k technické a fundamentální analýze.

Je třeba poznamenat následující vlastnost grafů PCI - výpočet těchto PCI se provádí specializovaným grafickým serverem s definovanou přesností. Tuto přesnost výpočtu a zobrazení historických údajů můžete zadat v kontextovém menu na grafu PCI parametrem "Přesnost PCI", nabývajícím hodnot od 1 do 7. Hodnota tohoto parametru označuje hloubku výpočtu v pořadí timeframe - např. při hodnotě rovnájící 3 pro výpočet grafu H1 server používá historická data jednotlivých komponentů s 5minutovými timeframe. Cím více hodnota parametru "Přesnost PCI", tím více času stráví server výpočtem grafu. Aktuální hodnota přesnosti se zadává v levém horním rohu grafu v hranatých závorkách. Graf, formovaný v reálném čase při zapnutém klientském terminálu, se vytváří s maximálně možnou přesností nezávislé na hodnotě tohoto parametru. Zobrazení PCI na grafech neovlivňuje přenost provedení obchodů a aktivace příkazů.