Vytvoření PCI dle metody GeWorko


 1. K vytvoření nového PCI dle metody GeWorko klikněte pravým tlačítkem v okně "Aktuální kotace" terminálu NetTradeX PC a v otevřeném menu vyberte bod "Vytvořit PCI GeWorko".

 2. V otevřeném okně "Vytvořit personální kompozitní instrument (metoda GeWorko)" musíte zadat aktiva, která mají být zahrnuta v souboru podkladové a kotační části Vašeho PCI. Proto je třeba najít požadovaná pro Vás aktiva v seznamu "Dostupná aktiva" (”Available Assets”). Např. vytvořme nový PCI, v podkladové části je portfolio z CFD na futures několika plodin a v kotační části je portfolio ze zlata a stříbra.

  Kliknutím myši vyberte aktivum a klepněte na ručičku posunutí(“>”) pro převod aktiva do tabulky "Podkladové části" (“Base”) nebo "Kotační části" (“Quotation”). V důsledku v tabulce se objeví řádek vybraného aktiva, a ze Seznamu dostupných název tohoto aktiva bude smazán, jelikož aktivum může být zahrnuto pouze jednou v jedné z tabulek vytvořeného PCI.

  Dále musíte zadat váhu každého aktiva zahrnutého do PCI.
  To lze provést jedním ze tří způsobů:
  1. V jednotkách aktiva v políčku "Objem";
  2. V procentech ceny aktiva (v USD) od zadaného limitního objemu (USD) v políčku "Procento";
  3. V hodnotě aktiva v políčku "Оbjem [USD]". Poznamenejme, že v 2 a 3 způsobech hodnoty aktiv v USD se berou v době vytvoření PCI.

  Příklad 1.

  V našem příkladu podkladová část je 1 kontrakt na index Nd100, a kotační část - 1 kontrakt na index SP500. Tento PCI dává možnost spreadového obchodování na dvě aktiva - index akcií vysoce technologických firem Nd100 a široký akciový index SP500.

  Uložme tento PCI jménem nabízené terminále: “&Nd100/SP500”.

  Příklad 2.

  V příkladu 2 aktiva podkladové části (CFD na plodiny několika typů) zadejme v rovných procentných podílech od limitní hodnoty 100 000 USD, a aktiva kotační části zadejme v jednotkách objemu aktiv - 40 uncí zlata a 2237 uncí stříbra.

 3. Pro dokončení vytvoření nového PCI musíte si zvolit jméno a uložit nový instrument. Pokud vyberte "Uložit", pak PCI bude uložen pod názvem zadané struktury, zahrnující jména aktiv, ale nevíce než 20 symbolů. V příkladu 2 vyberme "Uložit jako" a v políčku "Jméno" “&grain/presious_met” a klepněte na tlačítko "Uložit".

 4. Pro dokončení operace vytvoření PCI GeWorko zavřete okno vytvoření tlačítkem "Uzavření"(můžete si vybrat ze dvou akcí "Zavřít a přidat do použitých instrumentů").

  Jste si úspěšně vytvořili svůj první PCI. Po vytvoření PCI můžete ho přidat do seznamu použitých instrumentů, otevřít graf historie cen, provést technickou analýzu vytvořeného instrumentu, obchodovat s novým instrumentem.

V jednom PCI může být zahrnuto maximálně 25 aktiv (celkem v podkladové a v kotační části). Může být na jednom obchodním účtu vytvořeno až do 100 PCI. Počet PCI v seznamu používaných instrumentů (pro obchodování a sestavení grafů) nepřesahuje 10 kusů na jeden Pracovní prostor. Může do podkladové a kotační části PCI být zahrnuto stejná aktiva včetně USD.