Vytvoření PCI

 1. Pro vytvoření nového syntetického instrumentu dle metody PQM (dále instrument PCI) klikněte pravým tlačítkem v okně "Aktuální kotace" v terminálu NetTradeX PC a ve vyvolaném menu vyberte bod "Vytvořit PCI".

 2. Ve vyvolaném okně "Vytvořit personální kompozitní instrument" je třeba zadat aktiva, která mají být zahrnuta do souboru podkladové a kótované části Vašeho PCI. Proto je třeba najít požadovaná pro Vás aktiva v seznamu "Dostupná aktiva" (”Available Assets”). Vytvořme si nyní příklad nového PCI, jehož podkladová část zahrnuje portfolio skládající se z CFD na futures kontraktů několika plodin, a kótovaná část - portfolio skládající se ze zlata a stříbra.

  Kliknutím myši si vyberte aktivum a klepněte na ručičku posunutí(“>”) pro převod aktiva do tabulky "Podkladové části" (“Base”) nebo "Kótované části" (“Quotation”). V důsledku v tabulce se objeví řádek vybraného aktiva, a ze Seznamu dostupných bude název tohoto aktiva smazán, jelikož každé aktivum může být pouze jednou zahrnuto v jedné z tabulek vytvořeného PCI.

  Dále je třeba zadat váhu každého aktiva zahrnutého do PCI.
  To lze provést jedním ze tří způsobů:
  1. V jednotkách aktiva v políčku "Objem";
  2. V procentech ceny aktiva (v USD) od zadaného limitního objemu (USD) v políčku "Procento";
  3. V hodnotě aktiva v políčku "Оbjem [USD]". Poznamenejme, že při způsobech 2. a 3. hodnoty aktiv v USD se berou v době vytvoření PCI.

  Příklad 1.

  V tomto příkladu podkladová část je 1 kontrakt na index Nd100, a kótovaná část - 1 kontrakt na index SP500. Tento PCI dává vhodnou příležitost pro spreadové obchodování na dvou aktivech - index akcií vysoce technologických firem Nd100 a akciový index SP500.

  Uložme tento PCI pod jménem nabízeným terminálem: “&Nd100/SP500”.

  Příklad 2.

  V příkladu 2 aktiva podkladové části (CFD na plodiny několika typů) zadejme v rovných procentných podílech od limitní hodnoty 100 000 USD, a aktiva kótované části zadejme v jednotkách objemu aktiv - 40 uncí zlata a 2237 uncí stříbra.

 3. Pro dokončení vytvoření nového PCI je třeba zbolit název a uložit nový instrument. Pokud vyberte "Uložit", pak PCI bude uložen pod názvem zadané struktury, zahrnující jména aktiv, ale nevíce než 20 symbolů. V příkladu 2 vyberme "Uložit jako" a v políčku "Jméno" “&grain/presious_met” a klepněte na tlačítko "Uložit".

 4. Pro dokončení operace vytvoření PCI GeWorko zavřete okno vytvoření tlačítkem "Uzavření"(můžete si vybrat ze dvou akcí "Zavřít a přidat do použitých instrumentů").

  Jste si úspěšně vytvořili svůj první PCI. Po vytvoření PCI můžete ho přidat do seznamu použitých instrumentů, otevřít graf historie cen, provést technickou analýzu vytvořeného instrumentu, obchodovat s novým instrumentem.

  V jednom PCI může být zahrnuto maximálně 25 aktiv (celkem v podkladové a v kótované části). Může být na jednom obchodním účtu vytvořeno až do 100 PCI. Počet PCI v seznamu používaných instrumentů (pro obchodování a sestavení grafů) nepřesahuje 10 kusů na jeden Pracovní prostor. Může být do podkladové a kótované části PCI zahrnuto stejná aktiva včetně USD. 5. Vlastnosti načítání aktuálních kotací a obchodů s PCI.

  Aktuální kotace instrumentu PCI se vypočítává na základě aktuálních hodnot Bid a Ask všech komponent vzhledem k jejim váhám ve struktuře instrumentu. V době přijetí nového teaku (změna kotace) jakéhokoli z komponent PCI serverem obchodní platformy NetTradeX se provádí výpočet pro podmíněný nákup a prodej jednotky PCI, což dává aktuální hodnoty Bid a Ask pro PCI.

  Cena PCI je rovna ceně komponent podkladové části v USD, dělené na cenu komponent kótované části v USD v zadaných objemech všech komponent. V době vytvoření počáteční cena PCI se vypočítává jako celkový objem (USD)podkladové části dělený na celkový objem (USD) kótované části – v našem Příkladu 2. výsledek bude 100000/91141.20 = 1.0972.

  Předpokládejme, že po vytvoření tohoto personálního kompozitního instrumentu uběhlo hodně času a kotace jeho komponent se výrazně měnily. Ukážme výpočty aktuálních kotací a výpočty v případě reálných obchodů při nákupu jednotky našeho PCI. V okně „Otevřené pozice“ se objeví řádek s pozicí Buy pro náš PCI. p>

  Kotace PCI (Ask) se vypočítává při původně zadaných objemech všech komponent PCI a je rovna (68.49 * 377.8+72.48 * 348.3+23.46 * 1026.9+42.85 * 544.8) / (2000 * 17.195+40 * 1228.66) = 1.17986.

  Všimněte si dalším vlastnostem provedení obchodů s komponenty PCI

  Obchody s komponenty podkladové části personálního kompozitního instrumentu se provádějí v zadaných objemech v době vytvoření tohoto instrumentu.

  Obchody s komponenty kótované části personálního kompozitního instrumentu se provádějí ve výpočtových objemech – původně zadaný objem komponentu se vynasobí aktuální kotací PCI. Např. pro stříbro objem bude roven 2000*1.17986 = 2359.72 uncí.

  Neroven-li objem PCI 1, pak všechny objemy komponent se normují na objemu PCI.

  Předběžná kalkulace objemů komponent PCI naleznete v sekci «Possible PCI Base Position» v dialogovém okně «Transakce».

  Poznamenejme, že při provedení obchodů: 1) částka cen v USD komponent podkladové části je rovna částce ceny v USD komponent kótované části; 2) podíl objemu každé kótované komponenty v USD bude uložen rovným počátečnímu podílu pro vytvoření PCI – např., zadaný poměr objemů komponent XAG a XAU rovnající se 2000/40 = 50 bude uložen i při podmíněné transakci: 2194.40/43.89 = 50.

  Poznamenejme také, že na klientském terminálu existuje jak otevřená pozice našeho PCI, tak i otevřené pozice na komponenty, a na serveru platformy NetTradeX jsou jenom transakce komponent (a otevírají se pozice na komponenty), kde se uskuteční přenos pozic na komponenty k dodavatelům likvidity a hedgování.

 6. Import/Export PCI .

  Vytvořené Vámi PCI budou uloženy na serveru platformy NetTradeX. Smažete-li určitý PCI ve Vašem terminálu NetTradeX (viz funkci "Smazat" na obrázku níže), pak bude smazán i na serveru. Ale zároveň můžete uložit Vaše PCI na pevném disku.

  Export PCI.

  Můžete přenést vytvořený Vámi PCI na disk Vašeho PC formou souboru s rozšířením ".pci". Proto v okně „Aktuální kotace“ bude třeba zvolit funkci „Přidat instrumenty...“ v ve vyvolaném dialogovém okně „Příručka instrumentů“ na řádku "My Instruments" rozvinout seznam Vašich PCI.

  Dále na řádku s názvem exportovaného PCI vyvolat kontextové menu (pravým tlačítkem myši) a zvolit funkci „Export“ – ve vyvolaném standardním dialogu zaznamenat soubor s rozšířením .pci do Vámi požadovaného souboru na disku.

  Název souboru se může lišit od názvu tohoto PCI. Přičemž, pokud v názvu instrumentu je symbol “/”, pak v názvu souboru tohoto PCI je třeba nahradit na jiný symbol.

  Import PCI.

  Pro import souboru s rozšířením .pci je třeba v okně terminálu "Aktuální kotace" zvolit funkci "Přidat instrumenty..." a ve vyvolaném dialogovém okně "Příručka instrumentů" na řádku " My Instruments" vyvolat kontextové menu (pravým tlačítkem myši). Dále zvolit funkci „Import“ a ve vyvolaném standardním menu zvolit soubor s rozšířením .pci ze souboru na disku a stáhnout tento soubor do terminálu NetTradeX.

  Tento soubor může být z PCI knihovny na stránkách společnosti. Tento soubor s knihovním PCI má být nejdřív čten z příslušné stránky a zapsán do souboru na disku PC.