Krátký návod k vytvoření a PCI obchodování


Personální kompozitní instrumenty (PCI) vytvořené dle metody GeWorko jsou realizovány na základě obchodně-analytíckého terminálu NetTradeX PC a je efektivním instrumentem pro finanční analytiky, investiřní fondy a obecné tradery.
Tato část pomůže Vám porozumět jak terminálu NetTradeX PC vytvořit a začít obchodovat s PCI.
Naučiv se metodu GeWorko používat, zvyšte kvalitu Vašich obchodních rozhodnutí na novou úroveň.

Pro vytvoření nového PCI dle metody GeWorko (dále PCI) klikněte pravým tlačítkem v okně "Aktuální kotace" v terminálu NetTradeX PC a ve vyvolaném menu si vyberte bod "Vytvořit PCI GeWorko".

Pomocí obchodně-analytické platformy NetTradeX dostanete hlubokou historii cen jakéhokoliv vašeho personálního kompozitního instrumentu, která se bude obnovovat v režimu reálného času. Historie cen může být zobrazena v podobě různých grafů (bary, svíčky a linie) na různých timeframe. Proto, pro otevření grafu historie cen vytvořeného PCI je třeba:

Pro úpravu vytvořeného PCI (nebo zobrazit složení dříve vytvořeného PCI) otevřete "Příručka instrumentů". Můžete pro to využít kontextového menu v okně "Aktuální kotace" nebo vybrat "Obchodování -> Instrumenty" v hlavním menu.

Pomocí modulu vytvoření PCI můžete nejenom vytvářet nové instrumenty a otevřít grafy pro plnohodnotnou technickou analýzu, ale obchodovat s vytvořenými vámi PCI.

Začněte obchodovat
s IFC Markets-->
OTEVŘETE SI ÚČET VÍCE