Nastavení příkazu

Nastavit příkaz na jakémkoli z používaných instrumentů můžete následujícími způsoby:

  • přes funkci "Orders" z kontextového menu zvolením vámi požadovaný instrument z tabulky "Quotes", "Open positions", "Sum open positions", "Orders".
  • druhým zleva tlačítkem ("Set order") ve spodním panelu většiny funkčních oken terminálu.

Přes výše uvedené funkce či tlačítkem se otevírá okno pro výběr typu čekajícího (pendlujícího) příkazu:

Při výběru, např., typu příkazu "Pending" se otevře okno, ve kterém můžete zadat všechny potřebné parametry:

  • оbjem příkazu (v jednotkách aktiva)
  • směr příkazu ("Buy"/"Sell")
  • cena příkazu
  • úrovně spojených příkazů Stop loss a Take profit
  • úroveň režimu Trailing stop (při aktivaci příkazu a otevření pozice se bude tento proces na serveru provádět)
  • režim "Lock" (spustí se při otevření pozice)
  • délka "života" příkazu ("GTC"/"Day")

Můžete také vybrat ze seznamu používaných instrumentů další instrument kliknutím na pole s názvem instrumentu či z celé báze instrumentů (přes tlačítko "tři tečky" v horní části okna).

Pro nastavení příkazu je třeba klepnout na tlačítko "OK". Dále se otevře okno oznámení o výsledku operace o nastavení příkazu:

Nebyla-li operace z nějakých důvodů provedena (např. cena příkazu je příliš blízká k aktuální kotaci), pak budou v tomto okně uvedeny příčiny zamítnutí. Navíc, můžete zrušit další oznámení o výsledcích obchodů zaškrtnutím kolonku "Never show this notification message".

Zavřete toho oznámení klepnutím na tlačítko "OK"či na hardwarové tlačítko navrátu.