Stav a historie účtu

Stav účtu

Přes funkci hlavního menu "Margin analysis" se otevírá odpovídající okno:

V tomto okně se zobrazují aktuální stav Rovnováhy účtu, Zisk/Ztráta otevřených pozic, celková marže atd.

Historie účtu

Přes funkci hlavního menu "Account history" se otevírá okno "Account history" se dříve vytvořenou historií či okno "Account history filter" při prvním vytvoření historie. V tomto filtru můžete zadat rozsah dat pro vytvoření tabulky obchodních a bilančních operací pro účet za uvedený rozsah času, stejně jako filtr dle typů operací:

Můžete z tohoto okna zadat sadu operací, které budou zahrnuty do vytvořené tabulky historie operací klepnutím na tlačítko s třemi tečkami zprava od položky "Types"; plný seznam typů operací je uveden v okně:

Vytvořit a zobrazit tabulku historie účtu (po zadání rozsahu času a typů zobrazených operací) můžete klepnutím na tlačítko "OK" v okně "Account history filter" - otevře se okno "Account history":

Dále můžete tuto tabulku filtrovat. Pro filtr je třeba klepnout na tlačítko s třema tečkami zprava spondího panelu okna "Account history" - ve spodní části okna se objeví funkce "Sort". Dále klepneme na "Sort" - otevře se okno s váběrem jednoho z pěti typů filtrů: číslo operace, čas operace, typ zápisu, objem, instrument (měna).

Výběr typu filtru okamžitě spustí proces vytvoření a zobrazení filtrované historie účtu.