Historie příkazů

Podle funkce hlavního menu "Historie příkazů" /"Orders"/ se zobrazí okno "Historie příkazů" /"Orders"/ se dříve vytvářenou historií nebo okno "Filtr historie příkazů" /"Orders history filters"/ při prvním vytváření historie. V tomto filtru můžete zadat následující tři rozsahy dat:

  • Rozsah dat pro příkazy umístěné v tuto dobu;
  • Rozsah dat pro příkazy aktivované v tuto dobu;
  • Rozsah dat pro příkazy uzavřené v tuto dobu.


V příkladu je aktivován jenom rozsah dat podle času umistění příkazů.

Dodatečně, můžete z tohoto okna zadat sadu operací, které vstoupí do formované tabulky historie příkazů (podle vychozího nastavení všechny příkazy), kliknutím v dolní části okna tlačítka "Тři tečky" zprava od nadpisu"Тypy" /"Types"/ - otevře se okno "Typy příkazů" /"Order types"/:

Kromě toho, můžete z tohoto okna zadat sadu stavů příkazů, které vstoupí do formované tabulky historie příkazů (podle vychozího nastavení ve všech stavech), kliknutím v dolní části okna tlačítka "Тři tečky " zprava od podpisu "Stav" /"State"/ - оtevře se okno "Stavy příkazů" /"Order states"/:


Sformovat a zobrazit na Vaší obrazovce tabulku historie příkazů (po zadání rozsahů času, typů a stavů zobrazených příkazů) můžete pomocí tlačítka "OK" v okně "Filtr historie příkazů" /"Orders history filters"/ - оtevře se okno "Historie příkazů" /"Orders history"/: