Nastavení signálů


Vyberte bod "Typ" základního menu, v otevřeném kontextovém menu vyberte bod "Signály" . Kliknutím pravým tlačítkem v otevřeném okně "Signály" bude otevřeno kontextové menu, ve kterém je nutné zvolit příkaz "Přidat signál".

Existují i jiné způsobý přidání zvukových signálů:

  • Signál ceny - klikněte pravým tlačítkem na okně "Současné kotace" či na okně jakéhokoliv grafu, v otevřeném kontextovém menu vyberte bod "Přidat signál pro cenu "
  • Zvukový signál pro otevření pozice- klikněte pravým tlačítkem na okně "Оtevřené pozice" a vyberte bod "Přidat signal pro otevření pozice"
  • Zvukový signál pro příkaz - klikněte pravým tlačítkem na okně "Příkazy" a vyberte bod "Přidat signál pro příkaz"

Vytvořené signály mohou být změněny, odstraněny a obnoveny v okně "Příkazy" výběrem příslušného bodu z kontextového menu, který může být otevřen kliknutím pravým tlačítkem myši na příslušném řádku, umístěným v daném okně.

Existují dva nebo tři kroky pro přidání signálu:

1. Vyberte "Alert event" ze seznamu:

  • Obnovení připojení k serveru
  • Ztráta připojení k serveru
  • Short margin
  • Dosahování zadané úrovně zálohy
  • Provádění rozvahových operací
  • Aktivace příkazu
  • Aktivace Trailing Stop
  • Provedení příkazu
  • Dosahování zadané úrovně ceny
  • Změna ceny
  • Dosahování zadané úrovně výdělku /ztráty na pozici.
  • Zadaný moment

2. Stanovte jednotlivé podmínky a parametry pro vybranou údalost.

3. Stanovte celkové vlastnosti zvukového signálu:

  • Zobrazit zprávu;
  • Vybrat zvukový soubor;
  • Počet opakování zpráv - Repeat interval (sek);
  • Dokončit po prvního spuštění;
  • Končí po zadaném počtu sekund.