Seznam finančních instrumentů


V okně “Aktuální kotace” můžete sledovat kotace požadovaného Vám počtu finančních instrumentů.

Tato podmnožina se nazývá "Používané instrumenty" a může být vytvořena z celé báze všech dostupných instrumentů.

V této tabulce lze vidět aktuální ceny Bid, Ask, čas nástupu poslední kotace. Pravým tlačítkem myši v této tabulce lze vyvolat kontextové menu a přes funkci "Sloupce и řádky" zadat sloupce pro minimální a maximální hodnoty kotace za aktuální obchodní cen a přes funkci "Nastavení" zadat vizuální parametry tabulky.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na okně “Aktuální kotace” nebo na okně “Navigátor” (v sekci “Instrumenty”) a také přes bod hlavního měnu “Obchod” můžete udělat následující:

  • Vyberte si příkaz “Upravit seznam instrumentů...” pro změnu seznamu používaných instrumentů.
  • Vyberte si příkaz “Přidat instrumenty...” pro získání informace o všech dostupných instrumentů.

Kliknutím na “Upravit seznam instrumentů...” se otevře “Používané instrumenty”.V tomto okně se můžete podívat na seznam používaných instrumentů, informace o jednotlivém instrumentu – např. “#C-BRENT”, smazat ze seznamu nepotřebné instrumenty a také přidat do něj instrumenty z celé báze dostupných instrumentů.

Pro přidání instrumentu klikněte na tlačítko “Přidat” – zobrazí se okno “Příručka instrumentů”.V tomto okně se můžete podívat na dostupné instrumenty, informace o jednotlivém instrumentu a vybrat si ho pro přidání do seznamu používaných instrumentů. V příkladu byl zvolen CFD na index “DE30” (bylo zaškrnuto zleva od názvu) – klikněte na tlačítko “Přidat do používaných instrumentů”, dále na “Zavření”. V jedné seanci dialogu si lze zároveň vybrat několik instrumentů. Přičemž, v seznamu finančních instrumentů zvolené kategorie jsou instrumenty již zařazených v seznamu používaných - ty insturmenty jsou označeny znaménkem na jméno instrumentu (na uvedeném obrázku je to "GB100").

Zpět na začátek