Obchodování na terminálu NetTradeX Windows


Obchodní platforma NetTradeX PC poskytuje široké možnosti pro otevření a zavření pozic na měnové páry, nastavení různých příkazů, ovládání účtu, vedení historie účtu. Základní funkce terminálu se náchazejí v kontextovém menu, které se otvírají kliknutím pravým tlačítkem myši v řádcích informačních oknech terminálu. Část funkcí může být prováděna příkazy a tlačítky umístěné v menu v horní části terminálu. V uživatelské příručce o terminálu NetTradeX podívejte se na úplný popis funkcí.

Stáhněte si instalační soubor obchodního terminálu NetTradeX, přímo z našich stránek, spust'te jej a vyplňte instalační proces terminálu.

Pokud již máte Kabinet Tradera (KT), přihlaste se do Vašeho KT ze stránek IFC Markets tlačítkem "Přihlásit se" nebo tlačítkem "Otevřít účet" - "Přihlášení" zadáním svého Logina KT (Váš e-mail) a heslo KT.

Pro aktivaci již vytvořeného Reálného účtu v terminále NetTradeX, vyberte si bod "Soubor" ze základního měnu terminálu a v otevřeném kontextovém okně vyberte si bod "Přidat existující login".

Abyste otevřel/a nový graf v jakémkoliv z oken "Aktuální kotace", “Otevření pozice”, “Celkově otevřené pozice”, “Příkazy” klikněte pravým tlačítkem na obchodní instrument nebo na odpovídající pozici, příkaz. Z otevřeného kontextového menu si vyberte "Graf" a požadované časové období z kontextového podmenu.

Existují několik způsobů otevření obchodní pozice:

  • Vyberte si "Obchod" v hlavním měnu a klikněte "Transakce".
  • V okně "Aktuální kotace" dvakrát klikněte levým tlačítkem myši na požadovaný finanční instrument nebo klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte si bod "Transakce".
  • V okně “Graf” požadovaného finančního instrumentu dvakrát klikněte levým tlačítkem myši nebo klikněte pravým tlačítkem myši a v otevřeném kontextovém menu vyberte si bod "Transakce".
  • V oknech “Otevřené pozice”, “Celkové otevřené pozice”, “Příkazy” klikněte pravým tlačítkem myši na řádek s pozicí (příkazem) požadovaného finančního instrumentu a v otevřeném kontextovém menu vyberte si bod "Transakce".

V otevíracím okně "Transakce" bude nabídnuto zvolit parametry pozice, které chcete otevřít.

Můžete zavírat obchodní pozici jedním z následujících způsobů:

If you want to open a position in future at a price different from the current market price, you need to set a Pending Order. Pending order is an order to automatically open positions when the market reaches the preset price.

Příkazy spojené s otevřenou pozicí nebo čekajícím příkazem se nazývají Spojenými příkazy - Linked orders, které se rozdělují na dvě kategorie – Stop Loss a Take Profit a mohou být nastaveny jedným z následujících způsobů:

Při otevření pozice na terminále NetTradeX (traderem přes dialog "Transakce") můžete zadat jeden nebo dva režimy pro provedení transakce:

Pokud existují dvě protisměrné pozice na jeden finanční instrument můžete ně zavřít jednou operací “Blokování pozic”. Pokud tyto pozice mají různé objemy, v důsledku bude vytvořena jedná pozice s novým objemem rovnající se rozdílu objemů pozic (vzhledem ke směru).

Vyberte bod "Typ" základního menu, v otevřeném kontextovém menu vyberte bod "Signály" . Kliknutím pravým tlačítkem v otevřeném okně "Signály" bude otevřeno kontextové menu, ve kterém je nutné zvolit příkaz "Přidat signál".

V okně “Aktuální kotace” můžete sledovat kotace požadovaného Vám počtu finančních instrumentů.

Na grafech finančních instrumentů můžete nastavit Indikátory a Grafické objekty.

Na grafech finančních instrumentů si můžete zapamatovat instalovaný na tomto grafu soubor Indikátorů a Grafických objektů (se svými aktuálními nastaveními) a další nastavení grafu. Tento soubor se nazývá Šablona grafu. Šablony grafů se uloží na počítači uživatele, každé šabloně uživatel dává jméno. Pomocí šablon jednoduše můžete nastavení (indikátory, objekty a další nastavení) jednoho grafu přenášet na jiný graf.

V terminále najdete tisknout grafy a některá okna s tabulkovými daty. Pro všechny typy dokumenty jsou příkazy "Tisknout" a také "Náhled tisku" před tisknutím.

Pro sestavení Zprávy historie účtu pro zadané období v záložce "Přehled" terminálu si vybrte funkci „Zpráva historie účtu“.

Pro formování Zprávy historie příkazů pro zadaný časový intervál v záložce „Přehled“ terminálu si vyberte funkci „Zpráva historie příkazů“.

Informační okno "Novinky" se objevuje z bodu základního menu "Zobrazení".

Každý uživatel obchodního terminálu NetTradeX získává přístup k unikátní technologii umožňující vytvořit Personální kompozitní instrumenty (PCI), variace kterých jsou omezeny pouze představivostí uživatele (nové cross kurzy, poměr různých aktiv, měnové indexy, portfolia aktiv, portfolia pro dvojité obchodování atd.).

The user has an opportunity to display the dynamics of the change of several (up to 10) financial instruments on one chart. The dynamics of each instrument is calculated in percents of the price change from the initial moment over time (common to all instruments of this chart). Thus, all curves of this chart require only one percentage scale.

Režim synchronního prohlížení grafů je určen pro koordinované prohlížení grafické historie v několika oknech (s různými finančními instrumenty a timeframe).

Pro práci s obecnými nastaveními terminálu si vyberte bod "Nastavení" ze hlavního menu a v otevíracím menu si vyberte bod "Terminál".