Uživatelská příručka NetTradeX Mobile


Obchodní terminál poskytuje široké možnosti pro otevření a zavření pozic na měnové páry, nastavení různých příkazů, vedení účtu a historii účtu.

Pro otevření Demo účtu je třeba stáhnout, nastavit a spustit mobilní obchodní terminál.

Zvolil jste teda nastavení programu obchodního terminálu NetTradex.exe .

Aktuální pozice a příkazy jsou zobrazeny v informačních oknech – “Positions”, “Sum positions", “Orders”. Výkazy (historie operací a příkazů) jsou formovány z menu “Tools” (v dolní části obrazovky) s funkcemi “Account history…” a “Order history…”. Žádosti o výběr prostředků uživatel formuje v okně “Withdrawal”. Tato okna jsou zobrazeny odpovídajícími zálozkami od horizontálního seznamu v nižní části obrazovky. Nastavení terminálu se provádějí příkazem “Setting” menu “Tools”. Grafy jsou zobrazeny a nastaveny tlačítkem “Chart” v dolní části obrazovky. Když graf je vytvoře0, to v seznamu oken se objevuje i záložka "Chart".

Pozice se otvírá přes kontextové menu na řádku s vybraným měnovým párem příkazem “Make deal” z okna “ Quotes” nebo z jiných informačních oken a také s ikonou v dolní části obrazovky.

Pokud chcete, aby se pozice zavřela automaticky pri dosahování zadané úrovně ceny, je třeba připojit k pozici speciální příkazy. Kdy pozice se zavří s výdělkem při dosahování zadané ceny, příkaz se nazývá “Take profit”, a kdy pozice se zavří se ztrátou při dosahování zadané ceny, je ”Stop loss”. Je možno zadat oba příkazy či jenom jeden.

Pozici lze otevřít ne podle aktuálních cen, ale pomocí předem nastaveného čekajícího příkazu. Když kotace měnového páru dojde do úrovně příkazu, pozice bude automaticky otevřena.

Pro otevření grafu je třeba klepnout na tlačítko “Chart” v dolní části obrazovky: otočí se kontextové menu, v kterém lze zadat měnový pár ( funkce “Currency”), doba ( funkce “Interval”) a typ poskytování ( funkce “Type”) – při výběru některé z těch parametrů na obrazovce bude zobrazen graf.

Při otevření pozice jak podle trhu, tak i podle dříve vyloženého příkazu je třeba brát v úvahu režim provádění transakce. V obchodním terminále jsou dva režimy- vyvažování a blokování.