Personální kompozitní instrumenty PCI


Pojem PCI označuje "personální kompozitní instrument", který je klíčovým komponentem metody GeWorko, kde se cena podkladového aktiva (portfolia) vyjadřuje přes cenu kótovaného aktiva (portfolio).

PCI patří skupině syntetických insturmentů. Ta nemající analogy technologie umožňuje vytvářet personální kompozitní insturmenty, jako jsou cross kurzy, korelace mezi různými aktivy, měnové indexy, portfolia akcií, portfolia pro párové obchodování a td. Různorodost PCI je omezena jenom představivostí obchodníků.


Můžete sami vytvářet personální kompozitní instrumenty prozkoumáním našeho krátkého návodu o vytvoření PCI dle metody GeWorko.

Personální kompozitní instrumenty, vytvářené dle metody GeWorko, se používají pro analýzu finančních trhů, prozkoumání složitých vzájemných vztahů mezi aktivy a jejich kombinacemi na historických grafech. Kromě toho, obchodníci získávají příležitost obchodovat s vytvořenými instrumenty.


Výhody PCI obchodování:

Každý uživatel obchodně-analytického terminálu NetTradeX získává přístup k unikátní technologii, která umožňuje vytvoření němající analogy personálních kompozitních instrumentů (PCI).

vytvořte si vlastní instrumenty
Začít právě teď

Využívání PCI, vytvořené našimi profesionálními analytiky

Navíc, můžete využívat PCI, vytvořené našími profesionálními analytiky; tyto syntetické instrumenty najdete v Knihovně PCI.

Pro využívání PCI je třeba, aby obchodník je stáhnul z knihovny do svého obchodního terminálu a začal jimi obchodovat.

Nicméně, knihovna obsahuje jenom příklady personálních kompozitních instrumentl, které mohou být dle nové technologie vytvářeny. Hlavní výhodou nové technologie je v tom, že můžete vytvářet jakékoli instrumenty podle svého uvážení, analyzovat a obchodovat jimi na obchodním terminále NetTradeX.


Krátký návod k vytvoření a PCI obchodování

Personální kompozitní instrumenty (PCI) vytvořené dle metody GeWorko jsou realizovány na základě obchodně-analytíckého terminálu NetTradeX PC a je efektivním instrumentem pro finanční analytiky, investiřní fondy a obecné tradery.

Vytvoření PCI dle metody GeWorko

K vytvoření nového PCI dle metody GeWorko klikněte pravým tlačítkem v okně "Aktuální kotace" terminálu NetTradeX PC a v otevřeném menu vyberte bod "Vytvořit PCI GeWorko". Více

Operace s grafy PCI

Pomocí obchodně-analytické platformy NetTradeX budete moci obdržet hlubokou historii cen jakéhokoliv PCI GeWorko, která se bude obnovovat v režimu reálného času. Historie cen může být představována jako různé grafy (bary, svíčky a čáry) na různých timeframe. Proto, abyste otevřeli graf historie cen vytvořeného PCI GeWorko je třeba: Více

Úprava PCI

Přidat Vámi požadovaný PCI do seznamu používaných instrumentů. Můžete proto využívat kontextního menu v okně "Aktuální kotace" nebo si vybrat bod "Obchod -> Přidat instrumenty..." v hlavním menu. Více

PCI obchodování

Pomocí modulu vytvoření PCI můžete nejenom vytvářet nové instrumenty a otevřít grafy pro plnohodnotnou technickou analýzu, ale obchodovat s vytvořenými vámi PCI. Více

Vlastnosti obchodování s PCI

Po vytvoření PCI a jeho rozmístění v okně "Market watch" lez jim obchodovat jako běžným instrumentem, nastavit čekající a spojené příkazy Take Profit a Stop Loss. Více

Volání