Personální kompozitní instrumenty PCI


Výhody PCI obchodování:

  • Vytváření instrumentů ve formě portfolií s různými stupněmi složitosti od nejjednodušších zahrnujících jenom dvě aktiva až po složitých kombinací z desítek aktiv.
  • Zařazení do souboru personálního instrumentu jakýchkoli aktiv jak v podkladové, tak i kótované části PCI, což při obchodech vede k současnému otevření jak dlouhých, tak i krátkých pozic.
  • Udělení každému komponentu (аktivu) personální váhy v jednotkách objemu aktiva nebo v procentech z celkové hodnoty portfolia (podkladového nebo kótovaného), měřitelného v USD; sám US dolar jako aktivum může být zařazen jako v podkladové, tak i v kótované části PCI.
  • Pohodlné a srozumitelné rozhraní pro vytvoření PCI.
  • Grafické zobrazení historie změny cen vytvořeného PCI instrumentu
  • Zachovejte bázi vytvořených personálních insturmentů

Každý uživatel obchodně-analytického terminálu NetTradeX získává přístup k unikátní technologii, která umožňuje vytvoření němající analogy personálních kompozitních instrumentů (PCI).

vytvořte si vlastní instrumenty
Začít právě teď

Využívání PCI, vytvořené našimi profesionálními analytiky

Navíc, můžete využívat PCI, vytvořené našími profesionálními analytiky; tyto syntetické instrumenty najdete v Knihovně PCI.

Pro využívání PCI je třeba, aby obchodník je stáhnul z knihovny do svého obchodního terminálu a začal jimi obchodovat.

Nicméně, knihovna obsahuje jenom příklady personálních kompozitních instrumentl, které mohou být dle nové technologie vytvářeny. Hlavní výhodou nové technologie je v tom, že můžete vytvářet jakékoli instrumenty podle svého uvážení, analyzovat a obchodovat jimi na obchodním terminále NetTradeX.


Začněte obchodovat
s IFC Markets-->
OTEVŘETE SI ÚČET VÍCE
Volání