Indikátory založené na objemu


Jedním z hlavních ukazatelů v tržních transakcích se považuje Objem transakcí. Objem transakcí charakterizuje aktivitu účastníků trhu, sílu a intenzitu. Na trhu při stabilním vzestupném trendu objem se zvyšuje v době růstu kotací a se zmenšuje při poklesu ceny. Totéž probíhá při sestupném trendu, objem se zvyšuje při poklesu ceny a se zmenšuje, kdy cena stoupá. Jedním z hlavních vlastností objemu je v tom, že ten vždy předbíhá cenu. Na trhu Forex, zpravidla, nejsou možnosti zobrazit přímý objem transakcí, proto se buduje indikátor tzv. “Volume”, odrážející počet změn ceny během jednoho baru. tento indikátor zobrazuje aktivitu cenových změn a se považuje, že tato aktivita dobře koreluje s reálným objemem transakcí.

Akumulace/Distribuce založeny na objemu obchodů je indikátorem, vytvořený pro zobrazení hromadných peněžních přílivů a odlivů pomocí srovnání cen zavření s odpovídajícími maximy a minimy.

MFI indikátor (Index peněžního toku) je technickým indikátorem vyvinutý pro posouzení intenzity peněžního toku do aktiva pomocí srovnání kladných a zaporných toků ceny za určité období s ohledem na obchodní objemy.

OBV indikátor je kumulativním ukazatelem založený na ukazateli objemu obchodů a odrážející vztah mezi prováděným objemem obchodů a pohybem ceny aktiva.

Ukazatel objemu obchodů je instrument technické analýzy odrážející investorskou aktivitu za určitou dobu.