Obrazec Symetrické trojúhelníky (Symmetric Triangle)

Obrazec Symetrické trojúhelníky: Ustanovení

Grafický cenový model "symetrický trojúhelník" je obrazcem pokračování existujícího trendu, který se může formovat jak na vzestupném, tak i sestupném trendu sloužící potvrzením jeho dalšího směru.

Pro více informací o nastaveni indikátoru v terminále přejděte na odkaz

Otestujte indikátor v akci
Po otevření demo účtu obdržíte vzdělávací materiály a online podporu ve Vašem rodném jazyce

Formování

Model je reprezentován zúženým rozsahem cen, který povrchně připomíná trojúhelník. Základní rozlišovací odlišností tohoto typu trojúhelníků je sestupná čára rezistence spojující nižší lokální maxima a vzestupná čára supportu spojující vyšší lokální minima.

Interpretace

Tento model potvrzuje směr trendu při překonání ceny jedné ze stran trojúhelníku:

  • Při formování modelu na sestupném trendu proniknutí úrovně supportu (je přípustna určitá odchylka) zpravidla se odehrávající mezi ½ a ¾ délky obrazce, se považuje signálem na prodej.
  • Při formování modelu na vzestupném trendu proniknutí úrovně rezistence (je přípustna určitá odchylka) zpravidla se odehrávající mezi ½ a ¾ délky obrazce, se považuje signálem na nákup.

Cíliová úroveň

Po formování grafického cílového modelu "symetrický trojúhelník", cena zpravidla roste či klesá do cílové úrovně vypočítáná podle následujícího vzorce:

Při vzestupném trendu:
T = BL + H

Při sestupném trendu:
T = BL – H

Kde: 

T – cílová úroveň;

BL – úroveň proniknutí (úroveň východu z trojúhelníku);

H – výška obrazce (základní vzdálenost mezi úrovněmi supportu a rezistence).


Jak nastavit Symetrické trojúhelníky v obchodni platformě

Můžete vytvořit grafický objekt na cenovém grafu se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets.