Obrazec Sestupné trojúhelníky (Descending Triangle)


Grafický cenový model "sestupný (klesající) trojúhelník" je obrazcem pokračování existujícího trendu, obvykle formující na sestupném pohybu a sloužící potvrzením jeho dalšího směru.

Formování

Tento model je reprezentován zúženým rozsahem cen, který povrchně připomíná trojúhelník. Základní rozlišovací odlišností tohoto typu trojúhelníků je sestupná čára rezistence spojující všechna nižší lokální maxima a horizontální čára supportu spojující lokální minima umístěné prakticky na téže úrovni.

Interpretace

Když cena převyšuje čáru supportu (je přípustna určitá odchylka), obvykle mezi ½ и ¾ délky obrazce, považuje se signálem na prodej.

Cílová úroveň

Po formování grafického cenového modelu "sestupný trojúhelník", cena klesá zpravidla do cílové úrovně vypočítaná podle následujícího vzorce:

T = S - H,

Kde:

T – cílová úroveň;

S - support (horizontální čára);

H – výška modelu (základní vzdálenost mezi úrovněmi supportu a rezistence).

Jak nastavit Sestupné trojúhelníky v obchodni platformě

Můžete vytvořit grafický objekt na cenovém grafu se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets.

Dozvěďte se jak utvořit grafický obrazec Sestupné trojúhelníky v obchodní platformě NetTradeX pomocí videa.

Pro více informaci o nastavení obrazců v terminále klikněte na odkaz