Obrazec Vzestupné trojúhelníky (Ascending Triangle)


Grafický cenový model "rostoucí (vzestupný) trojúhelník" je obrazcem pokračování existujícího trendu běžně formující na vzestupném pohybu a sloužící potvrzením jeho dalšího směru.

Formování

Model je reprezentován zúženým rozsahem cen, který povrchně připomíná trojúhelník. Základní rozlišovací odlišností tohoto typu trojúhelníků je horizontální čára rezistence spojující lokální maxima ceny, umístěné prakticky na téže úrovni, a vzestupný trend supportu spojující vyšších lokálních minim.

Interpretace

Pokud cena prorazí hladinu rezistece, obvykle docházející mezi ½ a ¾ delkámi figury, je považován za signál k nákupu.

Cílová úroveň

Po výtvoření grafického cenového modelu "vzestupný trojúhelník" cena, zpravidla, odrůstá do cílové úrovně vypočítáné podle následujícího vzorce:

T = R + H,

Kde:

T – cílová úroveň;

R – rezistence (horizontální čára);

H – výška modelu (základní vzdálenost mezi úrovněmi supportu a rezistence).

Jak nastavit Vzestupné trojúhelníky v obchodni platformě

Můžete vytvořit grafický objekt na cenovém grafu se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets.

Dozvěďte se jak utvořit grafický obrazec Vzestupné trojúhelníky v obchodní platformě NetTradeX pomocí videa.

Pro více informaci o nastavení obrazců v terminále klikněte na odkaz.