RSI Bars

Úvod

RSI-Bars – je oscilátor zpracovaný ve společnosti IFC Markets v roce 2014 jako modifikace Indexu Relativní Síly (RSI). RSI-Bars charakterizuje rychlost změny cen a umožňuje určovat potenciál trendového pohybu.

RSI-Bars je indikátorem, který bere v úvahu volatilitu instrumentu uvnitř zvoleného timeframu. To se stává díky tomu, že hodnoty RSI-Bars jsou vypočítány s ohledem na hodnotu ceny OPEN/HIGH/LOW/CLOSE a jsou zobrazeny jako grafický sloupec na konsolidovaném grafu. Toto umožňuje se vyhnout falešných průrazů trendových linií oscilátoru a efektivně používat metody grafické analýzy jeho hodnot.


Stáhněte si MetaTrader 4

Stáhněte si RSI-Bars pro Metatrader 4

Instalační manuál:
  • Stáhněte si a rozbalte zip soubor se souborem indikátoru .ex4;
  • Otevřete si katalog údajů přes hlavní menu terminálu Metatrader 4: Soubor => Otevřít katalog údajů;
  • Zkopírujte soubor indikátoru do složky katalogu programu MQL4/Indicators;
  • Znovu spusťte terminál;
  • Pro vložení indikátoru otevřete si soubor uživatelských indikátorů v hlavním menu programu: Vložení=>Indikátory=>Uživatelský.

Výhody oscilátoru RSI - Bars

Ve srovnání s klasickým Indexem Relativní Síly vyvinutý W. Wilderem, RSI Bars bere v úvahu plnou informaci o ceně obchodního instrumentu pro zvolenou dobu, tj. hodnoty Open, Close, High, Low. Minimální a maximální hranice se buduje na základě výpočtu RSI pro všechny čtyři hodnoty ceny instrumentu a výběru minimální a maximální hodnoty patřičně:

Technické indikátory: RSI Bars

Analýza svíčkového grafu ceny se umožňuje v některých případech vyhnout falešných průrazů trendových linií. K tomu dochází v důsledku počítání dodatečné informace o ceně a její vnitřní volatilitě. Stejným způsobem RSI-Bars bere v úvahu pravdivý rozsah kolísání ceny, ale nejenom charakterickou hodnotu za zvolené období. Díky této vlastnosti oscilátor RSI-Bars umožňuje správněji a užitečné použít metody a postavy technické analýzy.
Srovnávací analýza použití RSI a RSI-Bars je uvedena na obrázku níže – jsou použity H4 svíčky nejvolatilnějšího v tuto době měnového páru na trhu Forex - GBP/USD. Jak je vidět na uvedeném obrázku, ve srovnání s RSI-Bars(14) RSI(14) ukázal další falešný průraz. Kromě toho, oscilátor RSI-Bars umožnil uskutečnit pozdější a správnější výstup ze sestupného trendu.

Použití oscilátoru RSI-Bars je zobrazeno na obchodních vzorech v každodenních analytických technických analýzách společnosti IFC Markets.

Technické indikátory: graf

Použití

  • Oscilátor nejefektivněji funguje v bočním pohybu ceny. Horní a dolní hranice hodnot indikátoru, který subjektivně (např., 30% и 70%), vyhovuje hladinám přeprodanosti a překoupenosti patřičně;
  • Při intenzviním trendovém pohybu oscilátor přijímá hraniční hodnoty, a použití hladin překoupenosti/přeprodanosti se stává špatným;
  • Oscilátor RSI-Bars umožňuje přesněji používat standardní instrumenty technické analýzy – postavy, linie podpory/rezistence a další. V tomto případě je třeba indikátor použít k potvrzení technické analýzy ceny. Je třeba brát v úvahu, že oscilátor RSI-Bars může poskytnout předbíhající signály;
  • Nejsilnějším signálem oscilátoru RSI-Bars je divergence – rozdíl směrů pohybu ceny a sloupců oscilátoru. Tento signál je zvěstovatelem případného zanikání tržního trendu;
  • Hodnoty oscilátoru RSI-Bars leží v rozsahu od 0% dо 100%.

Jak nastavit Indikátor RSI-Bars v obchodni platformě

Použijte indikátor se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets