Obrazec Praporky (Pennant)


"Praporek" se týká krátkodobým grafickým cenovým modelům pokračování trendu s ukázáním, že jeho směr bude pokračovat v nejbližší budoucnosti. Například, na denním grafu model se často formuje během jednoho nebo 2 týdnů.

Formování

Vizuálně model je dvě konvergentní čáry (zespodu - support s kladným sklonem, shora - rezistence se záporným sklonem), formující trojúhelník, ve kterém probíhá základní pohyb ceny. Často k formování modelu předchází prudký růst či klesání kotací.

Pennant Pattern

Interpretace

Model potvrzuje, že směr pohybu bude pokračovat po jeho uzavření:

  • signál na prodej vzniká, pokud model je zformován v sestupném trendu, a cena klesá níže čáry supportu (dovoluje se určitá odchylka);
  • signál na nákup vzniká, pokud model je zformován ve vzestupném trendu, a cena překonává čáru rezistence (dovoluje se určitá odchylka).

Cílová úroveň

Po formování grafického cenového modelu "praporek", očekává se, že cena bude pokračovat pohyb v tomtéž směru, který převažovala do formování modelu. Cílová úroveň se počítá podle následujícího vzorce:

Při sestupném trendu:

T = BP – (TS – PS)

Při vzestupném trendu:

T = BP + (PS – TS)

kde:

T – cílová úroveň;

BP – východní bod, uzavření modelu;

TS – počáteční bod trendu;

PS – počáteční bod formování modelu.

Jak nastavit Praporky (Pennant) v obchodni platformě

Můžete vytvořit grafický objekt na cenovém grafu se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets.

Dozvěďte se jak utvořit grafický obrazec Praporky (Pennant) v obchodní platformě NetTradeX pomocí videa.

Pro více informaci o nastavení obrazců v terminále klikněte na odkaz.