Forex Oscilátory: Forex technická analýza


Pojem oscilátory je odvozen z latinského slova oscillo – kolébám se. V technické analýze oscilátory jsou matematické vyjádření rychlosti pohybu ceny. Oscilátory patří předbíhajícím indikátorům.
Hlavními pojmy při použití oscilátorů je stav překoupenosti a přeprodanosti trhu. Trh se považuje za překoupený, kdy se cena nachází kolem své horní hranice a jeho další zvýšení je nepravděpodobným. Přeprodaná zóna se charakterizuje takovou nízkou cenou, že v daný moment jeho další pokles je nepravděpodobným. I když analýza a použití oscilátorů nejlépe sebe projevují při stabilním stavu trhu, s jejimi pomoci také určují dobu¨otočení trendu.
Pro zjištění doby otočení trendu je pojem konvergence a divergence křivého oscilátoru se směrem pohybu ceny.

RSI-Bars – je oscilátor zpracovaný ve společnosti IFC Markets v roce 2014 jako modifikace Indexu Relativní Síly (RSI). RSI-Bars charakterizuje rychlost změny cen a umožňuje určovat potenciál trendového pohybu.

Indikátor Average True Range byl zpracován Welles Wilderem jako instrument pro měření tržní volatility. Indikátor není určen pro určení směru. Na rozdíl od True Range (TR), ATR také bere v úvahu volatilitu mezer a omezených pohybů. Indikátor je vhodný v odhadu zajmu ve směrech trhu, jelikož silné pohyby a otočení jsou obvykle doprovázeny velkými pásmy.

Indikátor Bollingerova pásma (podle názvu jeho zakladatele) odráží běžné změny volaitlity trhu, potvrzuje směr, upozorňuje na možnosti pokračování nebo zastavení trendu, doby konsolidace, nárůst volatility pro průlomy a také ukazuje na lokální maxima a minima.

Index komoditního kanálu (CCI) je zpracován Donaldem Lambertem. Bez ohledu na původní předurčení indikátoru vyjevovat nové trendy, v současné době ten se široce používá k měření aktuální úrovně ceny ohledně její průměrné hodnoty.

Tento indikátor byl vyvinut Thomasem DeMarkem jako instrument pro zjištění vznikajících možností pro nákup nebo prodej. Zobrazuje fáze rostoucí náchylnosti ceny ke změnám, které obecně se shodují s jejími vrcholy a pády.

Indikátor Obálka odráží překoupený nebo přeprodaný stav ceny. S tímto umožňuje stanovit vstupní a výstupné body z trhu, stejně jako okamžiky možného dokončení trendu.

Index síly nabízený Alexandrem Elderem měří sílu cenových pohybů intrerpretací změnu jejich komponentů: směr, velikost a objem. Oscilátor se kolísá kolem nulové úrovně, který je bodem relativní rovnováhy pohybujících cenu síl.

MACD (Klouzavý průměr konvergence divergence) je technickým indikátorem, který byl vyvinut Geraldem Appelem pro odhad síly a směru trendu, identifikaci možných bodů otočení s pomocí získání signálů přímo ze tří datových souborů představujících kombinace klouzavých průměrů.

Momentum nebo Indikátor hybnosti je indikátorem technické analýzy odrážející směr trendu a hodnotící rychlost změny ceny na základě srovnání aktuálních a minulých hodnot.

Relativní index rázu byl vyvinut John Eilersem pro určení směru převažujícího trendu. Chování indikátoru je založeno na jednoduché myšlence o tom, že ceny zavření jsou převážně vyšší, než ceny otevření na rostoucím trhu a nižší – na klesajícím trhu.

Index relativní síly – indikátor vyvinutý Welles Wilderem pro hodnocení síly nebo naopák, slabosti trendu, měření rychlosti cenové změny pomocí srovnání kladných a záporných přírůstků na základě cen zavření.

Stochastický oscilátor spojují se jménem George Lane, kdo použil indikátor pro určení trendu a možných bodů otočení. Indikátor definuje místo aktuální ceny zavření v cenovém rozsahu posledních několika period na základě nápadu, že cena usilují o horní hranice v rozmezí rostoucího trendu a dolní- v rozmezí klesajícího trendu.

Williamsovo procentní pásmo (%R) – vyvinutý Lari Williamsem, je indikátor jehož úkolem je určení stavu překoupenosti a přeprodanosti aktiva a určení možných bodů otočení. Na rozdíl od stochastického oscilátoru, indikátor Williamse je čárou jehoý hodnoty se počítají na inves индиrtované stupnici.