On Balance Volume (OBV)

Cíl

OBV indikátor je kumulativním ukazatelem založený na ukazateli objemu obchodů a odrážející vztah mezi prováděným objemem obchodů a pohybem ceny aktiva.

Pro více informací o nastaveni indikátoru v terminále přejděte na odkaz

Otestujte indikátor v akci
Po otevření demo účtu obdržíte vzdělávací materiály a online podporu ve Vašem rodném jazyce

Použití

Bilanční objem se používá pro potvrzení trendu a vyhledávání možných bodů otočení ceny.

Potvrzení trendu:

  • Vzestupný trend se potvrzuje rostoucími hodnotami indikátoru;
  • Sestupný trend se potvrzuje klesajícími hodnotami indikátoru

Objevení příznaků divergence:

  • Příznakem slabosti vzestupného trendu je situace, kdy růst ceny do nového maxima nepotvrzuje odpovídající dynamikou indikátoru, je možné otočení nahoru;
  • Příznakem slabosti sestupného trendu je situace, kdy pokles ceny do nového minima nepotvrzuje odpovídající dynamikou indikátoru, je možné otočení nahoru.

Výpočet

OBV(t) = OBV(t-1) + Vol, pokud C(t) > C(t-1); OBV(t) = OBV(t-1) – Vol, pokud C(t) < C(t-1); OBV(t) = OBV(t-1), pokud C(t) = C(t-1), где: t – aktuální doba; t-1 – předchozí doba; C – cena zavření; Vol – оbjem

Jak nastavit On Balance Volume (OBV) v obchodni platformě

Použijte indikátor se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets