Technické indikátory: Index peněžního toku (MFI-Money Flow Index)


Úvod

MFI indikátor (Index peněžního toku) je technickým indikátorem vyvinutý pro posouzení intenzity peněžního toku do aktiva pomocí srovnání kladných a zaporných toků ceny za určité období s ohledem na obchodní objemy.

Použití

MFI indikátor může být použit k určení stavů překoupenosti a přeprodanosti aktiva, a také k určení možných bodů otočení.

Překročení hranic oblastí překoupenosti/přeprodanosti:

  • Aktivum je považováno překoupeným, pokud index je vyšší než 80. Prodejní signál nastává, kdy indikátor překoná hranici oblasti překoupenosti směrem nahoru;
  • Aktivum je považovano přeprodaným, péokud index je nižši než 20. Nákupní signál nastává, kdy indikátor překoná hranici oblasti přeprodanosti směrem dolů.

Divergence MFI indikátoru a ceny aktiva:

  • Příznakem slabosti vzestupného trendu je situace, kdy růst ceny do nového maxima se nepotvrzuje odpovídající dynamikou indikátoru, je možné otočení směrem dolů;
  • Příynakem slabosti sestupného trendu je situace, kdy pokles ceny do nového minima se nepotvrzuje odpovídající dynamikou indikátoru, je možné otočení směrem nahoru. .
MFI indikátor - Index peněžních toků

Index peněžních toků (MFI)

Výpočet

Pro výpočet MFI indikátoru je třeba provést následující kroky:
1. TP = (H + L + C) / 3;
2. MF = TP*Vol;
3. MR = Sum(MF+) / Sum(MF-);
4. MFI = 100 – (100 / (1 + MR)),
где:
TP – typická cena;
H – aktuální maximum;
L – aktuální minimum;
C – cena uyavření;
MF – peněžní tok (kladný (MF+), pokud aktuální TP > předchozí TP; záporný (MF-) v opačném případě);
Vol – оbjem;
MR – peněžní index.

Jak nastavit indikátor Index peněžního toku (MFI) v obchodní platformě.

Použijte indikátor se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets

Naučte se jak nastavit indikátor Index peněžního toku (MFI) v obchodní platformě NetTradeX (v anglickém jazyce).

Pro více informaci o nastaveni indikátoru v terminále klikněte zde