Obrazec Hlava a Ramena (Head and Shoulders)

Grafický cenový model "Hlava a ramena" znamená uzavření současného trendu a další změna směru pohybu ceny. Běžně tento model se formuje na vyvinutém vzestupném trendu.

Formování

Tento model je reprezentován se třemi vrcholy zformovanými tržní cenou, ale umístěnými na různých úrovních: dvěma nižší vrcholy symbolizujícími "ramena" a jedním vysokem vrcholem symbolizující "hlavu". Existuje také čára "krku" vytvořená úrovní supportu spojující cenová minima modelu.

Interpretace

Kdy grafický cenový model je zformován, a cena klesá níže čáry "krku" či čáry supportu (je přípustná určitá odchylka), objevuje se signál na prodej. Nehledě na to že cena může se vrátit k čáře "krku", který po proniknutí se již oceňuje jak rezistence, očekává se jeho další snížení.

Cílová úroveň

Po formování grafického modelu "Hlava a ramena", cena se zpravidla snižuje do cílové úrovně vypočítaná podle následujícího vzorce:

T = N – (H – N),

kde: 

T – cílová úroveň;

N – úroveň čáry "krku" (původní support);

H – úroveň "hlavy" cenového modelu (nejvyšší bod).


Můžete vytvořit grafický objekt na cenovém grafu se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets.