Obrazec Vlajka (Flag)

Obrazec Vlajka (Flag): Ustanovení

"Flag" se týká krátkodobým grafickým cenovým modelům pokracování trendu s ukázáním, že jeho směr bude pokračovat v nejbližší budoucnosti. Například, na denním grafu model se často formuje během jednoho nebo 2 týdnů.

Pro více informací o nastaveni indikátoru v terminále přejděte na odkaz

Otestujte indikátor v akci
Po otevření demo účtu obdržíte vzdělávací materiály a online podporu ve Vašem rodném jazyce

Formování

Vizuálně model je dvě paralelní čáry, support zespodu a rezistence shora, mezi kterými probíhá základní pohyb ceny. Graficky "Flag" připomíná rovnoběžník směrující proti převládajícímu směru ceny aktiva. Často k formování modelu předchází prudký růst či klesání kotací.

Interpretace

Model potvrzuje, že směr pohybu bude pokračovat po jeho uzavření:

  • signál na prodej vzniká, pokud model je zformován v sestupném trendu, a cen klesá níže čáry supportu (dovoluje se určitá odchylka);
  • signál na nákup vzniká, pokud model je zformován ve vzestupném trendu, a cena překonává čáru rezistence (dovoluje se určitá odchylka).

Cílová úroveň

Po formování grafického cenového modelu "flag", očekává se, že cena bude pokračovat pohyb v tomtéž směru, který převažovala do formování modelu. Cílová úroveň se počítá podle následujícího vzorce:

Při sestupném trendu:
T = BP – (TS – PS)

Při vzestupném trendu:
T = BP + (PS – TS)

kde: 

T – cílová úroveň;

BP – východní bod, uzavření modelu;

TS – počáteční bod trendu;

PS – počáteční bod formování modelu.


Jak nastavit Vlajka (Flag) v obchodni platformě

Můžete vytvořit grafický objekt na cenovém grafu se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets.