Úrovně Fibonacci

Úrovně Fibonacci jsou důležitým a účinným instrumentem technické analýzy k určení možných úrovní změny trendu. Pomocí výpočtu obchodník bude moci určit silné úrovně podpory a rezistence a možné cíle korekce a pokračování trendu.

Čísla Fibonacci

Číselná posloupnost Fibonacci se stala v Evropě známá díky středověkému italskému matematiku Leonardu Pisánskému (Fibonacci), ačkoli dlouho předtím bylo o tom známo ve Východě. Posloupnost je řada čísel, kde každé následující číslo je součtem dvou předchozích: např. –3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 a tak dále. Kromě toho, je-li některé z těchto čísel v tomto pořadí rozdělit do následujících, pak výsledek bude přibližně roven 0,618, a je-li rozdělit do předchozích - 1,618. Tuto posloupnost začal na finančním trhu používat známý obchodník Ralph Eliot. Ve své teorii vln poznamenal, že poměr výšky následující vlny vůči předchozí je přibližně 1,618.

Úrovně Fibonacci: Jak používat

Prakticky v každém terminálu je instrument „Linie Fibonacci“ s jehož pomocí můžete vytvořit korekční úrovně – 0%, 23,6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76,4% a 100%. Linie Fibonacci umožňují také určit cíle korekce v případě, že trend bude pokračovat – to jsou 161.8%, 261.8% a 423.6%.

Při vzestupném trendu je třeba protáhnout síť zdola nahorů a při sestupném – shora dolů.

Obchodování úrovněmi Fubonaccí

Obchodování úrovněmi Fibonacci předpokládá otevření dlouhé pozice při odskoku od linie podpory, když trh vzrůstá a otevření krátké pozice při odskoku od úrovně rezistence, když trh pádá.

Jelikož úrovně Fibonacci jsou úrovně podpory a rezistence, pak i obchodování na nich probíhá rovněž jako ve strategiích ochodování úrovněmi podpory a rezistence.

h3>Jak nastavit Úrovně Fibonacci v obchodni platformě

Můžete vytvořit grafický objekt na cenovém grafu se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets.