Technické indikátory: Obálky (Envelopes)


Účel použití

Indikátor Obálka odráží překoupený nebo přeprodaný stav ceny. S tímto umožňuje stanovit vstupní a výstupné body z trhu, stejně jako okamžiky možného dokončení trendu.


Použití

Indikátor Envelopes se skládá ze dvou klouzavých průměrů, které společně tvoří pružný kanál kolísání ceny. Průměry se tvoří kolem indikátoru Klouzavého průměru na trvalém odstranění uvedeném v procentech a které může být nastaveno v závislosti na tržní volatilitě. Každá linie slouží ke hranici rozsahu kolísání ceny.

Při přítomnosti trendu na trhu se používají bud' signály překoupenosti v podmínkách vzestupného trendu nebo signály přeprodanosti, je-li trend sestupný.

Cena dosahující svého maxima v tržním rozsahu se hodnotí jako signál k prodeji, zatímco v budoucnu na svém minimu tvoří signál k nákupu.

Indikátor Obálka – Indikátor Envelopes

Indikátor Obálka (Envelopes)

Výpočet Indikátoru Obálka

Při výpočtu horních a dolních linií indikátoru Obálka se objem odchylky od klouzavého průměru zadává v závislosti na průměrné volatilitě instrumentu (čím víc je, tím víc je odchylka).


Horní linie = SMA(CLOSE, N)*[1+K/1000]
Dolní linie = SMA(CLOSE, N)*[1-K/1000]

Kde:
SMA — prostý klouzavý průměr;
N — doba průměrování;
K/1000 — objem odchylky od průměru (v podkladových bodech).

Jak nastavit indikátor Obálky v obchodní platformě.

Použijte indikátor se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets

Dozvěte si jak nastavit indikátor Obálky v obchodní platformě NetTradeX pomocí videa (v angličtině).

Pro více informací o nastavení indikátoru v terminálu přejděte na odkaz.