Technické indikátory: DeMarker (DeM)


Účel

Tento indikátor byl vyvinut Thomasem DeMarkem jako instrument pro zjištění vznikajících možností pro nákup nebo prodej. Zobrazuje fáze rostoucí náchylnosti ceny ke změnám, které obecně se shodují s jejími vrcholy a pády.

Indikátor ukázal svou přesnost v udáních momentů zničení trendů a také určení vnitrodenních bodů vstupu a výstupu z trhu.

Použití

Indikátor kolísá v rozmezí оd 0 dо 1 a ukazuje na nízkou volatilitu a na možné snížení ceny při hodnotám 0.7 a výše, nebo signalizuje o možném zvýšení ceny, kdy padá níže úrovně 0.3.

Расчет

Indikátor DeMarka se počítá jako součet všech pozitivních přírůstků ceny za dobu "i", získaná hodnota plus součet všech negativních přirůstků ceny:

DeMax(i):
Pokud vrchol(i) > vrchol(i-1) , pak DeMax(i) = pád(i)-pád(i-1), v opačném případě DeMax(i) = 0

DeMin(i):
Pokud pád(i) < pád(i-1), pak DeMin(i) = pád(i-1)-pád(i), v opačném případě DeMin(i) = 0

Hodnota indikátoru DeMarka:
DMark(i) = SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N)+SMA(DeMin, N))


Kde:
SMA – Přímý klouzavý průměr;
N – počet dob použitých ve výpočtu.

Jak nastavit DeMarker indikátor v obchodni platformě

Použijte indikátor se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets

Naučte se, jak nastavit DeMarker indikátor v obchodni platformě NetTradeX (video v anglickém jazyce).

Pro více informací o nastaveni indikátoru v terminále klikněte zde