Ukazatele Billa Williamse: Technické indikátory


Tyto indikátory se objevily na základě strategie legendárního tradera Billa Williamse. Když měl velké znalosti o psychologii trhu, zpracovával svou metodu obchodování, která je založena najednou s použitím racionálního přístupu k analýze trhu spolu s iracionální logikou chaosu.
Williams odpuzoval od vědy o chaosu, že chaos je vyšší stupeň řádu, kde organizující systém je založen na náhodnosti a nesystematičnosti událostí. B. Williams potvrdil, že pohyb ceny je náhodným a nepředvídatelným, což je příčinou chaosu na finančních trzích. Ve své teorii chaosu on odmítá čárovou metodu obchodování, kde předvídání ceny v budoucnosti je na základě analýzy minulosti. V důsledku svých zkoumání Williams dospěl k závěru, že standardní indikátory jsou omezeny ve svých možnostech v sílu jejich linearity.
Aby pochopili plnou tržní strukturu, B. Williams doporučil se prozkoumat trh v následujících 5 měřeních:

  • Fraktál (fázový prostor)
  • Hnací síla (energetická fáze)
  • Zrychlení a zpomalení (silová fáze)
  • Zóna (kombinace síly/energie fáze)
  • Čára rovnováhy (Balance Line)

Pro pochopení a analýzu těchto měření byla vytvořena řada indikátorů.

Technický indikátor Accelerator/Decelerator (Zrychlení a zpomalení) předvádí zrychlení či zpomalení aktuální pohybové síly trhu. Principem fungování indikátoru je založen na domněnce jeho zakladatele Billa Williamse o tom, že před změnou směru pohybu ceny síla jeho pohybu by měla být snížena.

Aligátor je indikátorem vytvořený s cílem vyčlenění period pásmového obchodování a trendových pohybů. Bill Williams viděl alegorii chování trhu v chování aligátoru: po spánku je lov za cenou, po kterém je zase sen. Cím déle spí aligátor, tím hladněji jde na lov a silnějši bude pohyb ceny.

Oscilátor Billa Williamse odráží konkretní změny v pohybové síle trhu, což pomáhá určit sílu trendu včetně bodů jeho formování a otočení.

Fraktály jsou indikátorem ukazující lokální Highs a Lows v místech, kde se pohyb ceny zastavoval a otáčel. Tyto body otočení se patřičně nazývají Highs a Lows.

Oscilátor Aligátoru nebo Gatorův oscilátor je doplňkem Aligátoru. Používá se spolu s ním a zobrazuje stupeň convergence/divergence jeho tři klouzavých průměrů ukázáním doby hladu nebo spánku Aligátoru, tj. trendové nebo pásmové doby vývoje ceny.

Indikátor usnadnění trhu je vytvořen pro hodnocení přání trhu posunovat cenu. Absolutní hodnoty indikátoru sami o sobě nemají praktické použití, proto dynamika jejich změn se posuzuje dynamikou změny objemu.