Aligátor indikátor (Alligator)

Ustanovení

Aligátor je indikátorem vytvořený s cílem vyčlenění period pásmového obchodování a trendových pohybů. Bill Williams viděl alegorii chování trhu v chování aligátoru: po spánku je lov za cenou, po kterém je zase sen. Cím déle spí aligátor, tím hladněji jde na lov a silnějši bude pohyb ceny.

Pro více informací o nastaveni indikátoru v terminále přejděte na odkaz

Otestujte indikátor v akci
Po otevření demo účtu obdržíte vzdělávací materiály a online podporu ve Vašem rodném jazyce

Použití

Indikátor se skládá ze 13-, 8- a 5-periodových vyhlazených klouzavých průměrů každý se svým posunem (8, 5 a 3 patřičně) a je čelistí, zuby a rty aligátoru zbarvené se modrými, červenými a zelenými barvami.

Aligátor spí kdy tři průměry jsou přivázány. Zvětšení vzdálenosti mezi průměry znamená "probouzení" a signalizuje o začátku lovu, tj. pohybu ceny.

Pohyb průměrů vzhůru na sobě (modrá za červenou, červená za zelenou), při zvětšující vzdálenosti mezi nimi znamenají vzestupný trend, což je silným signálem na nákup.

Pohyb průměrů dolů v opačném pořadí svědčí o sestupném trendu a může být hodnocen jak signál na prodej.

Výpočet

Průměrná cena = (High + Low) / 2
Čelist aligátoru = SMMA (Průměrná cena, 13, 8)
Zuby aligátoru = SMMA (Průměrná cena, 8, 5)
Rty aligátoru = SMMA (Průměrná cena, 5, 3)

Jak nastavit Aligátor indikátor (Alligator) v obchodni platformě

Použijte indikátor se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets