Technické indikátory: Akumulace/Distribuce (AD)


Účel

Akumulace/Distribuce založeny na objemu obchodů je indikátorem, vytvořený pro zobrazení hromadných peněžních přílivů a odlivů pomocí srovnání cen zavření s odpovídajícími maximy a minimy.

Použití

Linie akumulace/distribuce se používá při potvrzení trendu nebo odhalení příznaků její slabosti.


Potvrzení trendu:

  • Vzestupný trend se potvrzuje rostoucími hodnotami indikátoru;
  • Sestupný trend se potvrzuje klesajícími hodnotami indikátoru.

Výskyt příznaků divergence:

  • Příznakem slabosti vzestupného trendu je situací, když růst ceny se nepotvrzuje do nového maxima odpovídající dynamikou indikátoru, je možné otočení dolů;
  • Příznakem slabosti sestupného trendu je situací, když pokles ceny se nepotvrzuje do nového minima odpovídající dynamikou indikátoru, je možné otočení nahoru.

Výpočet

A/D(t) = [((C – L) – (H – C)) / (H – L)] x Vol + A/D(t-1),
kde:
A/D(t) – aktuální hodnota indikátoru;
A/D(t-1) – předchozí hodnota indikátoru;
H – aktuální maximum;
L – aktuální minimum;
C – cena zavření;
Vol – objem.

Jak nastavit Akumulace/Distribuce v obchodni platformě

Použijte indikátor se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets

Naučte se, jak nastavit Akumulace/Distribuce v obchodni platformě NetTradeX (video v anglickém jazyce).

Pro více informací o nastaveni indikátoru v terminále klikněte zde