Metoda GeWorko – obchodování s kompozitními instrumenty


Možnosti metody

Vysoké požadavky na současné technologie obchodu a komplikované vzájemné vazby mezi finančními aktivy podmiňují nutnost vyhledávání nových přístupů k analýze a obchodu s finančními instrumenty. Takový nový přístup k obchodu byl nabízen společností NetTradeX pomocí finanční společnosti IFC Markets. Společný produkt se nazývá "Metoda obchodování s kompozitními portfolii GeWorko".

Unikátnost

Na rozdíl od mnoha konkurentů poskytujících možnosti obchodování se "standardním" náborem finančních instrumentů, tyto dvě společnosti byly schopny udělat krok vpřed, nejenom realizovat přístup portfolia pro každý klient, ale i umožňovat mu vytvořit unikátní vlastní nebo personální finanční instrumenty.

Podstata metody GeWorko

Podstata metody GeWorko je celkem prostá, ale současně je mnohoslibná, jelikož metoda má použití v mnoha oblastech. To spočívá v kombinování finančních instrumentů, sestavení portfolií finančních aktiv pomocí zadání vlastní váhy pro každé aktivum, zařazení do portfolia nejenom nákupy, ale i prodejní pozice, a co je nejdůležitější, ve vytvoření nové finanční jednotky, která je produktem pro porovnání dvou náborů aktiv. Tady se předpokládá, že všechna aktiva mají hodnotu, které jsou vyjádřeny v amerických dolarech, proto je snadné porovnat.

Dolar

Еuro

Nafta

atd.

Metoda portfoliového obchodování GeWorko je velmi blízká k pojmu výměnného kurzu, kdy hodnota podkladové měny se vyjadřuje v jednotkách kotační měny, ale v metodě Geworko místo měn jsou dvě kombinace aktiv nebo dvě portfolia. Součet hodnot všech aktiv portfolia vzhledem k váhovým koeficientům dává mu absolutní hodnotu dolaru. Při porovnání hodnot dvou portfolií (podkladového a kotačního příslušně), metoda vypočítá jejich vztah, který je "cena" kompozitního instrumentu a může se interpretovat jako hodnota jednotky podkladového portfolia aktiv, vyjádřená v jednotkách kotačního portfolia.

Výhody metody

V čem je výhoda použití metody GeWorko pro tradery, kteří mají nové možnosti pro uskutečnění svých obchodních nápadů, pro správce s aktivy, kteří se snaží najít optimální parametry rizika pro její klienty a výnosnost investičního portfolia, nebo prostě pro člověk, který má zájem o finančním světě.

Účastníci trhu v závislosti na vlastní analýze se snaží uskutečnit své obchodní strategie s použitím nejrůznějších programových instrumentů. V této souvislosti flexibita ve vytvoření kompozitních portfolií umožňuje uskutečnit nejrůznější obchodní nápady.

Flexibita metody

Použití metody GeWorko pomáhá velmi rychle přenést nápad do obchodně-analytického systému, hodnotit jeho výslednost v retrospektivě a použít hodně nástrojů technické analýzy pro předvídání. V podstatě se trader vyhne omezení objemu dostupných finančních aktiv a začíná vytvořit vlastní produkt – obchodní nápad vyjádřený v obchodně- analytické platformě pomocí sestavení kompozitních portfolií, která mají své grafické historie a jsou připraveny pro provádění velké analytické práce.

Cennost tohoto přístupu je především ve flexibitě, která otvírá nové horizonty pro analýzu a obchod, a v poskytování traderům funkce pro vytvoření finančních produktů. V takových podmínkách pohotovost a vynalézavost tradera jsou na prvním místě a jsou jedným z klíčových faktorů úspěchu. Metoda GeWorko přeměňuje dva soubory aktiv do nezávislého obchodního nástroje, a jelikož takové soubory jsou nekonečná množina a pro tradera budou k dispozici nekonečna množina obchodních instrumentů a obchodních možností.

Průzkumy ukazují, že použití metody GeWorko může být mimořádně výhodným pro různé investiční strategie. Níže budou uvedeny pouze některé z mnoha příkladů vzhledem k nekonečné množině verzí kompozitních instrumentů.

Portfoliové obchodování

Metoda portfoliového obchodování s kompozitními instrumenty je spojena s pricnipy současné teorie portfolia (např., práce Harry Markowitz). Dotaz sestavení kompozitních portfolií je přímo spojen s pojmy vzájemné souvislosti chování finančních aktiv, diverzifikace a ovládání rizik, vyhledávání optimální struktury portfolia. Metoda GeWorko umožňuje budovat portfolia aktiv, která nejlépe splňují individuální parametry přijatelného rizika a požadovanou výnosnost investora. Přitom metoda umožňuje zařadit jak dlouhé, tak i krátké pozice do kompozitního instrumentu – vše závisí na tom, zda je aktivum v podkladovém či kotačním portfoliu.

Inovační přístup ke studiu finančních trhů a analýzy jejich dynamiky.

Po vytvoření kompozitního instrumentu grafická historie ukáže retrospektivní efektivitu kompozitního portfolia. Trader může vypracovat cenový graf na absolutní hodnotu kompozitního portfolia, pokud měna je zvolena jako jediný komponent kotačního portfolia. Trader často má zájem o chování portfolia vůči trhu. V tomto případě jako kotační kompozitní portfolio lze zvolit např. akciový index, který bude sloužit jako relativní indikátor efektivity strategie. Pokud strategie zahrnuje krátké prodeje aktiv, je třeba umístit do kotačního kompozitního portfolia, tedy graf se bude plně shodovat s koncepcí metody s odrážením změny hodnoty podkladového portfolia vyjádřena v jednotkách kotačního portfolia.

Spreadové obchodování

Strategie spreadového obchodování je založena na vyhledávání rozdílů v dynamice pohybů cen na instrument stejného typu. Ceny finančních instrumentů mohou součásně reagovat na stejný ekonomický faktor, ale rychlost a citlivost reakce může být různá. Metoda GeWorko se stává nepostradatelným pomocníkem pro identifikaci takových zákonitostí v hluboké historii. Pro realizaci strategie stačí sestrojit jeden graf, který bude zobrazit relativní změny cen, jejich rychlost a citlivost.

Obchodování kolem průměru

Strategie je založena na vyhledávání dlouhodobé stabilní souvislosti aktiv, která je obtížné přerušit krátkodobým faktorům. V krátkodobém horizontu se poměr samozřejmě odchyluje od dlouhodobé stabilní úrovně, ale pak se vrátí k ní. Metoda GeWorko je efektivní pro takové obchodování, které poskytuje historické grafy a umožňuje použít signály technické analýzy pro otevření a zavření pozic.

Instrument pro hedge

Vytvoření kompozitního portfolia může být směrováno nejenom pro vyhledávání možností získávání spekulativního výdělku, ale i pro hedge rizik. Na základě předpokladu o rozvoje ekonomických procesů lze sestavit portfolia mající nutné charakteristiky pro určité makroekonomické, fundamentální faktory. Takto, pokud je možné snížit citlivost portfolia k minimu, pak můžeme hovořit o absenci vlivu tohoto faktoru na hodnotu kompozitního portfolia.

Metoda GeWorko může být výhodným nejenom pro tradery. Metoda poskytuje značné možnosti analytikům, ekonomistům pro chápání a analýzy vzájemné souvislosti mezi jednotlivými aktivy a jejími kombinacemi.

Volání