Jak funguje Metoda.


Metoda je určena především pro analýzu finančních trhů, zkoumání složitých souvislostí aktiv a jejich kombinací. Metoda poskytuje pohodlnou technologii pro technickou analýzu složitých portfolií aktiv, zkoumání chování portfolií na základě historických dat. Absolutní flexibitě metody a její realizaci se dosahuje přidělením váh každému aktivu v celé struktuře zahrnuv do portfolia jak dlouhých, tak i krátkách pozic použitím stovky různých aktiv.

Metoda umožňuje traderovi rychle realizovat své obchodní nápady a strategie v podobě personálních kompozitních instrumentů, zkontrolovat chování svých instrumentů na základě dlouhodobých historických dat, vybrat optimální poměry předpověděné výnosnosti a přípustného rizika.

Použití metody GeWorko v praxi umožňuje nejenom rychle přenášet své nápady do obchodně analytického systému a posuzovat je na základě historických dat, ale i obchodovat vytvořenými personálními instrumenty – podrobnosti realizace obchodování na stránce Personální instrumenty. V podstatě trader odchází od omezených počtů dostupných finančních instrumentů a přichází k vytvoření vlastních instrumentů zobrazující jeho obchodní nápady a mající svou grafickou historii. Metoda umožňuje přeměnit dvě portfolia aktiv na nový obchodní instrument, ale jsou mnoho verzí takových konstrukcí – jako výsledek pro tradera bude k dispozici neomezený počet nových instrumentů pro analýzu a obchodování.

Volání