Akciové indexy

Akciový index - ukazatel stavu a dynamiky trhu cenných papírů. Porovnáním aktuální hodnotu indexu se svými předchozími hodnotami lze vyhodnotit chování trhu, jeho reakce na změny makroekonomických situací a firemních událostí (fúze, pohlcení, atd.).

Akciový index je počítán na základě cen určité skupiny cenných papírů (indexový koš). Počáteční hodnota indexu může být součtem cen nebo zaměněna s libovolným počtem (např, 1000). А také ceny často násobí speciálné koeficienty. Má velký význam změna indexu s časem, ale ne jeho obsolutní hodnota.

V závislosti na složení indexového koše index může charakterizovat trh jako celek, trh pro určité cenné papíry, odvětvový trh (např., telekomunikace, doprava atd. ). Porovnáním dynamiku různých indexů lze provést srovnávací hodnocení vývoje různých sektorů ekonomiky. Akciové indexy jsou počítány a publikovány častěji informačními nebo ratingovými agenturami, akciovými burzami. V názvu indexu je často přítomen počet cenných papírů zahrnutých do indexu (např., S&P 500, FTSE 100).

Akciové indexy jsou také základem derivovaných finančních instrumentů (futures a opce), které jsou používány pro investiční a spekulativní účely a také pro hedgování trhů. Kromě toho hodnota indexu je považována jako cena tohoto instrumentu.

Existuje několik způsobů pro výpočet indexů, ze kterých hlavními jsou způsoby "cena váženého průměru" a "vážený průměr tžních kapitalizací". Index price-weighted je součet cen všech aktiv zahrnutých v indexu (např., index Dow Jones). Index market cap/float weighted je vypočten jako celkový tržní kapitalizace všech aktiv zahrnutých v indexu (např., S&P 500). Většina současných akciových indexl jsou vážené tržní kapitalizace. Kapitalizace společnosti je celková cena emitovaných cenných papírů společnosti, vypočítaná na základě tržní ceny. Parametry výpočtu se mohou občas měnit, což je spojeno s firemními událostmi jednotlivých společností, a také změnami cenných papírů zahrnutých v indexu.

První akciový index byl vyvinut v roce 1884 ve Spojených státech amerických. Charles Dow začal počítat průměrný ukazatel ohledně změny kurzovních hodnot 11 největších průmyslových firem. Od roku 1928 tento index „Dow Jones“ byl vypočten pro 30 společnosti.

Nejpopulárnější indexy na světě jsou indexy firem obchodovaných na burzách Spojených států(DJI, S&P 500, NASDAQ 100) a Evropy (DAX, CAC 40, FTSE 100), a take japonský akciový index NIKKEI 225. Každý z výše uvedených indexů kromě hlavního, má i rodina indexů, které se liší se složením, sektorem ekonomiky a jinými parametry.

  • CAC 40 Index

    CAC 40 Cotation Assistée en Continu je nejdůležitější akciový index ve Francii. Index je počítán jako vážený průměr cen akcií 40 největších akciových společností ve Francii. Akcie těchto společností se obchodují na burze Euronext Paris. Index nebere v úvahu vyplacené dividendy.

  • Index FTSE 100

    FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange Index) — je nejdůležitější index ve Velké Británii. Index je počítán nezávislou společností FTSE Group. Index je vypočten jako vážený průměr cen akcií 100 největších akciových společností obchodovatelných na londýnské akciové burze (LSE). Akcie těchto společností jsou ve volném obratu. Celková kapitalizace těchto společností činí 80 % kapitalizací všech akcií obchodovatelné na LSE.

  • Akciový index Euro Stoxx 50

    Euro Stocks 50 – index akcií 50 největších společností v eurozóně pracující v různých odvětvích ekonomiky. Euro Stoxx 50 charakterizuje stav akciového trhu v eurozóně. Index se vypočítává mezinárodním dodavatelem indexů Stocks Ltd., který je zahrnut do skupiny Deutsche Boerse Group. Euro Stoxx 50 se vypočítává jako vážený průměr podle kapitalizace hodnot cen akcií 50 největších akciových společností obchodovaných na burze Eurex. Bere se také v úvahu objem vyplacených dividend.