Plovoucí a fixní spready


Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou se nazývá spread a se měří v pipech. Výpočet velikosti spreadu - důležitý faktor obchodu, jelikož velký spread při aktivním obchodu přináší klientovi značný podíl ztráty.

Současní brokeři obchodující na trzích Forex a CFD, nabízejí svým klientům různé typy obchodních účtů, na kteréch fungují různé obchodní podmínky s různými způsoby vytvoření spreadu.

V souvislosti s tím brokeři se mohou klasifikovat na dvě velké skupiny:

  1. Brokeři s fixním spreadem
  2. Brokeři s plovoucím spreadem

Fixní spread

Jak název napovídá to je typ spreadu, který se nezmění v závislosti na denní době, obyčejných kolísáních atd. Ale to nevylučuje, že prudký pokles likvidity ("tenký" trh) a růstu volatility spread může být dočasně změnen, je převeden na nový fixní úroveň; když se trh uklidní a vrátí se k obvyklé likviditě, pak spread se vrací k obvyklé úrovni. Bez ohledu na podobné vzácné změny, obchodování s fixním spreadem je vhodnější a pohodlnější pro klienty, jelikož je předvídatelnější a to znamená méně riskantní.

V posledních letech v podmínkách velké konkurence brokerských společností se neústále snaží nabidnout klientům nějaké novinky, to platí také pro spread . Více společností zavádějí plovoucí spready.

Plovoucí spread

Plovoucí spread na trhu Forex a CFD je neústále měnící velikost mezi nákupní a prodejní cenou. Plovoucí spread je čistě tržní jev a je především charkterizován pro mezibankovní vztahy. Proto spolu s běžnými obchodními účty s plovoucím spreadem řada společností nabízí svým klientům tzv. ECN učty ( Electronic Communication Network). ECN Forex broker poskytuje plochu, kde účastníci (banky, market makery a soukromí investoři) mezi sebou obchodují uvedením v systému požadavku na nákup a prodej. Klienti obchodováním na ECN ploše zpravidla mají nižší spread, ale současně za obchodování na ten účet zaplatí komisi svému brokerovi.

Pokud srovnat jaký spread je vhodnějším pro klienty, pak z našeho pohledu - je to fixní, ale příliš úzký spread. Obvykle propagováním plovoucího spreadu, brokeři zdůrazňují skutečnost, že ten je opravdově „tržní“ a úžší ve srovnání s fixním. Teoreticky je to tak, ale v praxi, v reálném obchodování zejména při aktivním volatiliním trhu klienti mají problémy při plovoucím spreadu, na které oni nejsou připraveni. Jeden z takových problémů je rozšíření spreadu, které může dosáhnout do 8-10 pipů pro hlavní měnové páry. A také příkazy mohou být prováděny s cenami značně převýšující spread, a patřičně klient žádné stižnosti nemůže předložit brokerovi. Systémově obchodující tradeři povinným použitím stopových příkazů nemohou předvídat svoje obchodování, jelikož broker může konkrétně “rušit „stopy“. Takto, všimněme si zase, že fixní úzký spread je vhodnějším pro klienty ve srovnání s plovoucím spreadem.

Z 500+ instrumentů vybírejte vámi požadované

Začněte obchodovat
s IFC Markets-->
OTEVŘETE SI ÚČET VÍCE
Volání